Hemelvaartsdag ‘Ten voeten uit’: 18|5

Donderdag 18 mei 2023, 10.30 uur Hemelvaartsdag staat dit jaar opnieuw in het teken van ontmoeting in de regio. We hebben deze keer gekozen om het tot één locatie te beperken en wel Vlijmen. Een mooi doel voor een fietstocht? In ieder geval een mooie gelegenheid om...
Kliederviering Pinksteren: 28|5, 16:00

Kliederviering Pinksteren: 28|5, 16:00

Wat hebben vliegtuigjes, zeepbellen en windvangers met elkaar te maken? Juist: we gaan ze maken tijdens de volgende kliederviering. Het gaat over inspiratie en geestkracht, over vuur en wind… Pinksteren dus. We gaan creatief en uitdagend aan de slag, en we...

Luchthavenpastoraat: ds. Marieke Meiring

Eind oktober was Schipholpastor Ds. Marieke Meiring spreker in de Oude Lambertus. Frits Kool schreef naar aanleiding van haar boeiende presentatie onderstaande column. Voor wie ds. Meiring heeft gemist of nogmaals wil horen is er goed nieuws. Op zondag 22 januari 2023...

Allerzielen

Op 02-11-2022 bieden we ruimte voor gemis tijdens een gebeds- en herdenkingsmoment van de katholieke en protestantse kerk in Engelen. Tijdens de gebedsviering om 19.00 uur in de  Sint Lambertus kerk aan de Dieze horen we woorden over gemis en zoeken we troost in...

Kliedervieringen weer van start

Het team van de Kliedervieringen heeft weer overlegd en we hebben er weer zin in! Er staat veel moois op de planning voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouders. Oudere en jongere kinderen zijn in overleg ook welkom. Onze goede voornemens:...