Kerkenraad en overige contactpersonen

De kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers: de predikant, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de diensten en coördineert de activiteiten van de gemeente.

Kerkenraad:

Voorzitter: vacant

Scriba/kerkrentmeester: Peter Polling;  scriba@kerk-engelen.nl: 06-14643282

Predikant: Ds. Marloes Meijer; predikant@kerk-engelen.nl: 06-36501973

Hansje van den Berg, ouderling

Bert Scholing, diaken

Imre van Deutekom, kerkrentmeester

 

Diaconie:

Bert Scholing, voorzitter

Iska Dorenbos, diaken

Reinier Richters, medewerker

Wil Dorenbos, administrateur diaconie

 

Kerkrentmeesters:

Imre van Deutekom, voorzitter

Jenno Schulp, kerkrentmeester interieur

Arno Vijverberg, kerkrentmeester

Merina Polling-Kruiswijk, administrateur kerkrentmeesters

 

 

Overige Contactpersonen

Pastoraal team, o.l.v. Ds. Marloes Meijer: 

Mario van der Grient; 06-51024836

Anneke van der Giessen

Joke Kool-Glas

Sietse Bouwer

Melden van zieken bij het pastoraal team of een van de kerkenraadsleden

Muziek op Zondagmorgen: 

Joeke Wiechers-de Vries en Carina Harms

Muziek: orgel, piano, gitaar

Chiel Spaans, Kees van Schijndel en (reserve) Mieke Morgenstern

Commissie van ontvangst: 

Joke Kool-Glas

Janny de Bokx-van Boven

Amrei Kruithof

Harmke Scholing-Smit

Astrid van Diepen-Vink

Vervoer: Dirk Huisman

Cantorij: Merina Polling

Preekvoorziening: vacant

Kopij kerkblad SAMEN: Bert Scholing

Ledenadministratie: Sietse Bouwer Lid worden, kijk hier

Actie Kerkbalans: Ton Kagie

Website en foto-archief: Kees Wiechers, Carina Harms

Archief: Ans Vermeijden-van Spronsen

Informatie, trouwen en verhuur: OudeLambertus@kerk-engelen.nl

Bestelling boekje “De oude Lambertus”: Peter Polling scriba@kerk-engelen.nl