Kerkenraad en overige contactpersonen

De kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers: de predikant, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de diensten en coördineert de activiteiten van de gemeente.

Kerkenraad:

Scriba: Peter Polling;  scriba@kerk-engelen.nl: 06-14643282

Predikant: Ds. Marloes Meijer; predikant@kerk-engelen.nl: 06-36501973

Carina Harms; ouderling, voorzitter, 06-42440153

Hansje van den Berg, ouderling

Imre van Deutekom, kerkrentmeester, vice-voorzitter

Bert Scholing, diaken

Jenno Schulp, kerkrentmeester interieur

Jeanine Teulings-van der Stelt, jeugdouderling

 

Diaconie:

Bert Scholing, voorzitter

Iska Dorenbos, diaken

Didy Hordijk, diaconaal medewerker

Reinier Richters, diaconaal medewerker

Wil Dorenbos, rentmeester diaconie

 

Kerkrentmeesters:

Imre van Deutekom, voorzitter

Jenno Schulp, kerkrentmeester interieur

Arno Vijverberg, kerkrentmeester

Merina Polling-Kruiswijk, administrateur kerkrentmeesters

Overige Contactpersonen:

Pastoraal team, o.l.v. Ds. Marloes Meijer: 

Mario van der Grient; 06-51024836

Anneke van der Giessen

Joke Kool-Glas

Sietse Bouwer

Melden van zieken bij het pastoraal team of een van de kerkenraadsleden

Muziek op Zondagmorgen 

Joeke Wiechers-de Vries en Carina Harms

Muziek: orgel, piano, gitaar

Chiel Spaans, Kees van Schijndel en Mieke Morgenstern

Commissie van ontvangst: 

Joke Kool-Glas

Janny de Bokx-van Boven

Harmke Scholing-Smit

Astrid van Diepen-Vink

Vervoer: Dirk Huisman

Cantorij: Merina Polling

Preekvoorziening: Nico van Tol en Harmke Scholing-Smit

Kopij LamBertusBode: Scriba Peter Polling

Ledenadministratie: Sietse Bouwer Lid worden, kijk hier

Website en foto-archief: Carina Harms

Archief: Ans Vermeijden-van Spronsen

Informatie, trouwen en verhuur: OudeLambertus@kerk-engelen.nl

Bestelling boekje “De oude Lambertus”: Peter Polling scriba@kerk-engelen.nl