Kerkenraad en overige contactpersonen

De kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers: de predikant, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de diensten en coördineert de activiteiten van de gemeente.

Kerkenraad:

Voorzitters: Eric Janse de Jonge; 073-6311360/ Carina Harms; 073-6216869

Scriba: Jenno Schulp;  scriba@kerk-engelen.nl; 073-6215043

Predikant: Ds. Marloes Meijer; predikant@kerk-engelen.nl; 06-36501973

Overige leden:

Hansje van den Berg, ouderling; hansjeb@home.nl

Mario van der Grient, ouderling; mario@vdgrient.nl

Peter Polling, diaken; diaconie@kerk-engelen.nl

Bert Scholing, diaken; scholing.smit@home.nl

Kees Wiechers, ouderling-kerkrentmeester; wkwiechers@home.nl

 

Diaconie:

Peter Polling, voorzitter; diaconie@kerk-engelen.nl

Bert Scholing, diaken; scholing.smit@home.nl

Gebke Vermeijden, medewerker; g.vermeijden@kpnmail.nl

Frits Kool, administrateur diaconie; kzd@wxs.nl

 

Kerkrentmeesters:

Kees Wiechers, voorzitter; kerkrentmeesters@kerk-engelen.nl

Imre van Deutekom; imrevd@gmail.com

Merina Polling-Kruiswijk, administrateur kerkrentmeesters; kerkrentmeesters@kerk-engelen.nl

Overige Contactpersonen

Pastoraal team: 

Mario van der Grient; mario@vdgrient.nl; 06-51024836

Anneke van der Giessen, tevens ouderenpastoraat; annekevdgiessen@hotmail.com

Joke Kool-Glas; kzd@wxs.nl

Melden van zieken bij het pastoraal team of een van de kerkenraadsleden

Muziek op Zondagmorgen: Joeke Wiechers-de Vries; wiechersdevries@home.nl

Organist:

Chiel Spaans; mwt.spaans@online.nl

Koffie na de dienst:

Joke Kool-Glas;

Janny de Bokx-van Boven;

Amrei Kruithof;

Harmke Scholing-Smit;

Astrid van Diepen-Vink.

Vervoer: Dirk Huisman; dirkhuisman@home.nl

Cantorij: Merina Polling; merina.polling@home.nl

Preekvoorziening: Yvonne Klerk; yklerk@home.nl

Kopij kerkblad SAMEN: Bert Scholing; scholing.smit@home.nl

Amnesty International: Yvonne Klerk; yklerk@home.nl

Ledenadministratie: tijdelijk: Carina Harms

Actie Kerkbalans: vacant

Website en foto-archief: Carina Harms, Kees Wiechers

Archief: Ans Vermeijden-van Spronsen; a.vermeijden@hetnet.nl

Informatie, trouwen en verhuur: OudeLambertus@kerk-engelen.nl

Bestelling boekje “De oude Lambertus”: Jenno Schulp; scriba@kerk-engelen.nl