Kerkenraad en overige contactpersonen

De kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers: de predikant, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de diensten en coördineert de activiteiten van de gemeente.

Kerkenraad:

Scriba (diaken): Peter Polling,  scriba@kerk-engelen.nl: 06-14643282

Predikant: Ds. Marloes Meijer, predikant@kerk-engelen.nl: 06-36501973

Carina Harms, voorzitter (diaken), 06-42440153

Hansje van den Berg, ouderling

Imre van Deutekom, ouderling-kerkrentmeester, vice-voorzitter

Jenno Schulp, ouderling-kerkrentmeester, interieur

Jeanine Teulings-van der Stelt, jeugdouderling

 

Diaconie:

Secretaris (diaconaal medewerker): Didy Hordijk, diaconie@kerk-engelen.nl

Reinier Richters, vice-voorzitter (diaconaal medewerker)

Peter Polling, diaken

Carina Harms, diaken

Astrid van Diepen, aspirant diaconaal medewerker

Frederik de Bruijne, aspirant diaconaal rentmeester

Merina Polling, aspirant administrateur

Frits Kool, gemandateerd functionaris

 

Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Imre van Deutekom, kerkrentmeesters@kerk-engelen.nl

Jenno Schulp, kerkrentmeester interieur

Arno Vijverberg, kerkrentmeester

Merina Polling, administrateur kerkrentmeesters

Overige Contactpersonen:

Pastoraal team, o.l.v. Ds. Marloes Meijer: 

Hansje van den Berg

Anneke van der Giessen

Joke Kool-Glas

Sietse Bouwer

Melden van zieken bij het pastoraal team of een van de kerkenraadsleden

Muziek op Zondagmorgen 

Joeke Wiechers-de Vries en Carina Harms

Muziek: orgel, piano, gitaar

Chiel Spaans, Kees van Schijndel en Mieke Morgenstern

Commissie van ontvangst: 

Joke Kool-Glas

Janny de Bokx-van Boven

Harmke Scholing-Smit

Astrid van Diepen-Vink

Vervoer: Dirk Huisman

Cantorij: Merina Polling

Preekvoorziening: Nico van Tol en Harmke Scholing-Smit

Kopij LamBertusBode: Scriba Peter Polling

Ledenadministratie: Sietse Bouwer Lid worden, kijk hier

Website en foto-archief: Carina Harms

Archief: Ans Vermeijden-van Spronsen

Informatie, trouwen en verhuur: OudeLambertus@kerk-engelen.nl

Bestelling boekje “De oude Lambertus”: Peter Polling scriba@kerk-engelen.nl