Koffie na afloop

Geregeld is er na afloop van de dienst gelegenheid samen een kop koffie, thee of fris te drinken. In de kerk of op het plein. Alleen als er Avondmaal is, slaan we een keer over.

Ook aansluitend aan concerten van Muziek op Zondag, is iedereen uitgenodigd nog even na te genieten met koffie.

De organisatie van het koffiedrinken is in handen van Joke Kool, Janny de Bokx, Harmke Scholing en Marja Jochemsen. U bent van harte welkom!

Zie Overige Contactpersonen.