Kerkblad en Nieuwsbrief

Het kerkblad “SAMEN” is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeenten van Engelen, Drunen en Vlijmen en verschijnt in een tweemaandelijkse uitgave van 7 keer per jaar. De informatie van twee maanden wordt gebundeld in één uitgave. De uitgaven van september en februari zullen alleen de informatie van betrokken maand bevatten en blijven dus ‘maandblad’.

SAMEN

Indien u de editie digitaal wilt ontvangen, gelieve te mailen naar scriba@kerk-engelen.nl

NIEUWSBRIEF

Als er actualiteiten zijn die niet meer in het kerkblad gepubliceerd kunnen worden, maken we een nieuwsbrief. Die wordt achter in de kerk neergelegd en via de scriba aan u toegemaild.

Nu het kerkelijk leven i.v.m. de corona-crisis op andere wijze doorgaat, worden er regelmatig nieuwsbrieven verspreid. De brieven van 17 en 23 maart kunt u hier downloaden.