LamBertusBode | Kerkvlog

LAMBERTUSBODE

Met ingang van 1 februari 2022 geeft de Protestantse Gemeente Engelen een kerkblad in eigen beheer uit, de LamBertusBode, kortweg: de LBB. De LBB is een maandelijkse uitgave, behoudens in de zomermaanden juni en juli, en augustus en september, waarin het blad tweemaandelijks is. Het blad wordt digitaal onder belangstellenden verspreid, van wie het mailadres bij de scriba voor dat doel is opgegeven. Op iedere laatste woensdag van de maand wordt het blad in gedrukte vorm ter hand gesteld aan de aanwezigen bij de Open Herberg. Voor overige belangstellenden liggen er enkele exemplaren klaar in druk in de Oude Lambertus, mee te nemen na zondagse diensten, activiteiten of Open Kerk op iedere donderdagmiddag van 14:30-16:00.

KERKVLOG

Tijdens Corona-lockdowns zijn door onze predikant in samenwerking met gemeenteleden (geluid, camera en muziek) enkele inspirerende vlogs gemaakt. Om zo het onderlinge contact open en gaande te houden, op momenten dat het kerkgebouw gesloten blijft. De vlogs zijn terug te kijken op het YouTube kanaal van onze kerk.