Lid worden

Meestal vindt een van de eerste contacten in de Protestantse Gemeente in Engelen plaats met predikant Ds. Marloes Meijer, 06-36501973. Neem gerust contact met haar op om te bespreken of en hoe je je wilt aansluiten.

Aansluiting bij onze plaatselijke Protestantse Gemeente in Engelen betekent inschrijving in het Landelijk Registratiesysteem Protestantse kerk in Nederland, het LRP. Via het lidmaatschap van onze plaatselijke kerkelijke gemeente ben je namelijk automatisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Welke gegevens hebben we nodig?

Alle voornamen en achternaam
Adres en woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon/ mobiel
E-mail
Optioneel: relatie; zo ja of u met eigen achternaam of die van uw partner wilt worden aangeschreven

Kerkelijke gezindte

Kom je over uit een andere gemeente, zo ja, welke?

Ben je gedoopt? Zo ja, waar en wanneer? (Mocht je dat niet meer weten, geen probleem).

Heb je belijdenis gedaan? Zo ja, waar en wanneer?

Vul bovenstaande gegevens aan en mail ze naar onze ledenadministrateur Sietse Bouwer. Hij verzorgt de feitelijke inschrijving en neemt zo spoedig mogelijk per mail contact met u op. Alvast van harte welkom in onze Protestantse Gemeente, Open Kerk in het dorp Engelen.

Soorten lidmaatschap:

Lid: je bent gedoopt en hebt eventueel ook belijdenis gedaan bij de Protestantse Kerk in Nederland of een van haar rechtsvoorgangers.

Gastlid: je bent lid van een kerk waarmee de Protestantse Kerk in Nederland bijzondere betrekkingen onderhoudt. Een lid van de PKN kan niet als gastlid worden ingeschreven.

Ongedoopt: het kind dat / de persoon, jonger dan 18, die ten minste één ouder heeft die doop- of belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland. Ben je ouder dan 18, dan word je ingeschreven als Meegeregistreerd of Vriend, zie hierna.

Vriend: je geeft blijk van verbondenheid met de gemeente. Je bent ingeschreven in een andere (wijk)gemeente of niet ingeschreven bij een (wijk)gemeente van de de Protestantse Kerk in Nederland.

Meegeregistreerde: je bent onderdeel van een gezinsverband van één of meer leden/vriend(en) van de Protestantse Kerk in Nederland. Een meegeregistreerde kan tot een ander of tot geen kerkgenootschap behoren.