Cantorij

Traditioneel treedt de Cantorij (kerkkoor) op bij kerkelijke hoogtijdagen, zoals Kerst en Pasen. Eerder stond zij ook centraal in speciale zangdiensten met en voor de gemeente, waarin nieuwe liederen beluisterd en ingestudeerd konden worden. De Cantorij bestaat momenteel uit ongeveer acht zangers (m/v) en staat onder leiding van organist Chiel Spaans. Geregeld wordt hiervoor nog een beroep gedaan op professioneel zangdocent Jaap Smit.

Als u goed bij stem bent, is de cantorij misschien ook iets voor u! Van een cantorij-lid wordt verwacht dat hij of zij de repetities bijwoont en een of twee keer per jaar in een dienst “optreedt”. Daar staan goede repetities van mooie liederen met veel gezelligheid (dat blijkt te kunnen samengaan!) tegenover. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Merina Polling, e-mail: merina.polling@home.nl.