Even voorstellen: Vrienden Oude Lambertus

Een monument om van te houden

Iedereen die De Oude Lambertus een warm hart toedraagt, willen we graag als Vriend betrekken bij het oudste monument van Engelen. ontwikkelen van initiatieven voor een veelzijdig gebruik. Niet alleen om te genieten van de rijke historie en gastvrijheid van het eeuwenoude monument, maar ook om mee te denken en (in praktische zin) te helpen bij het beheer en het ontwikkelen van initiatieven voor een veelzijdig gebruik.

Gezelligheid, ontspanning en verrijking van kennis

Zo vonden er in de afgelopen tijd maandelijks op donderdagmiddag gezellige samenkomsten plaats, waarin interessante sprekers waren uitgenodigd iets te vertellen over hun specifieke deskundigheid. Er was een boeiende cursusreeks over belangrijke exponenten uit de moderne kunstgeschiedenis.

Beeldende kunst, concerten

Doorlopend worden er kunsttentoonstellingen georganiseerd, waarbij in beginsel locale kunstenaars de mogelijkheid geboden wordt hun werk te exposeren in de kerk. Ook worden er met enige regelmaat op zondagmiddagen intieme concerten georganiseerd.

Kortom, een rijk cultureel én gezellig aanbod, voor dorpsgenoten en belangstellenden uit de omgeving.

Wordt Vriend

Aan Vrienden vragen we een jaarlijkse bijdrage, te storten op het ANBI-fonds “Vrienden Oude Lambertus” met rekening: NL66 RABO 3664 8519 94. Als Vriend bent u van harte welkom op onze bijeenkomsten. Wij houden u, desgewenst, via een nieuwsbrief/mail op de hoogte van de activiteiten in De Oude Lambertus.