Diaconie

Vanouds is binnen de Protestantse Gemeente Engelen de diaconie actief. Door middel van de diaconie spant de kerk zich in voor armoedebestrijding en de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. De diaconie van Engelen richt zich op projecten op lokaal, regionaal en buitenlands gebied. De diaconie kiest bewust voor kleinschalige ‘anti-strijkstok’ stichtingen.

Het project Boschveld en het werk van Exodus, beide in ‘s-Hertogenbosch, zijn voorbeelden van lokaal/regionaal gesteunde projecten. In het project Boschveld werkt een aantal kerken samen om positieve ontwikkelingen in deze wijk van ‘s-Hertogenbosch concreet te ondersteunen. Stichting Exodus heeft in ‘s-Hertogenbosch een oud fraterhuis in beheer, waar ex-gevangenen worden opgevangen en begeleid bij hun terugkeer naar de maatschappij.

Jaarlijks organiseert de diaconie de kerstfeestviering voor senioren van de gemeente.Afbeelding

De diaconie participeert voorts in een aantal kleinere projecten in Engelen, waaronder bijvoorbeeld de Actie4Kids, voorheen Actie Schoenendoos. Rond de maand november worden door de kinderen van de Kinderkring schoenendozen prachtig versierd en gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. De Stichting de Samaritaan, die de Actie4Kids organiseert, stopt daar vaak nog een boekje met Bijbelverhalen bij. De dozen gaan naar kinderen in diverse landen van Afrika. De diaconie ondersteunt de actie door de verzendkosten van de dozen voor haar rekening te nemen. Schoenendozen, Annelies van Herk

Zo nodig verleent de diaconie individuele ondersteuning en streeft naar samenwerking met maatschappelijk werk in Den Bosch en omgeving om ook zo de kwetsbare mensen in de Nederlandse samenleving te ondersteunen.

Landelijk draagt de Protestantse Gemeente Engelen bij aan de projecten van Kerkinactie, de organisatie voor zending en (wereld)diaconaat van de landelijke kerk, gevestigd in Utrecht. Kerkinactie werkt, mede namens een tiental kleinere kerken en oecumenische organisaties in Nederland en in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Uitgangspunt van Kerkinactie is dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan. Vaak is de tweede collecte in een kerkdienst bestemd voor een specifiek project van Kerkinactie, waarover op het prikbord of op de leestafel achter in de kerk vaak extra informatie te vinden is.

Kwanele met z’n vrachtauto

Daarnaast zet de diaconie zich in voor financiële ondersteuning van kindertehuis Bahay Aurora op de Filippijnen. Als u hierna doorklikt kunt u meer lezen over het tehuis. Ook leest u dan hoe u zelf een kleine financiële bijdrage kunt leveren, door zelfgemaakte verjaardags- en kerstkaarten te kopen. Lees meer over Bahay Aurora op de Filippijnen.

De diaconie geniet mede inkomsten uit bezit dat in het verleden aan de diaconie van Engelen is geschonken. Voorzitter van de diaconie is Bert Scholing. IBAN: NL23 RABO 012.19.15.158, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Engelen. Dit rekeningnummer kan gebruikt worden voor diaconale doelen.

Giften en Collectebonnen: ANBI-status

Giften aan onze kerk, waaronder ook aan de diaconie,  kunt u onder voorwaarden opvoeren als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Engelen is een zogenaamde ANBI-instelling (algemeen nut beogende instelling) en staat fiscaal geregistreerd onder landelijk nummer (RSIN) 813612809. Met ingang van 2016 zal onze gemeente een eigen nummer hebben, dat u t.z.t. wederom op deze site aan zult treffen.

Om uw giften af te kunnen trekken, dient u ze met schriftelijke stukken aan te kunnen tonen, dus bijvoorbeeld door middel van uw bankafschrift. Om uw contante bijdrage in de kerkdiensten fiscaal aan te tonen, geeft de kerk ‘collectebonnen’ uit.

Hoe werkt het? U maakt uw gift over door storting op IBAN: NL73 RABO 012.19.15.131 t.n.v. het Beheercollege Protestantse Gemeente Engelen en geeft daarbij aan voor welke waarde u bonnen wilt ontvangen. De bonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures: 20 x €0,50 en 20 x €1,50 en 20 x €2,50. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. U kunt de bonnen gebruiken voor uw bijdrage in de collecte, zowel voor de kerk als de diaconie. (Voor overige fiscale voorwaarden voor aftrek van uw gift klikt u hier).