Over de diensten

Elke week is onze kerk op zondagmorgen om half 11 open voor een samenkomst van onze gemeente en andere belangstellenden.

Vorig jaar besloot de kerkenraad om in het maandschema van de diensten afwisseling te brengen. En omdat dat goed bevalt, gaan we in 2016 hiermee door. Op elke eerste en derde zondag van de maand is er zoveel mogelijk een ‘gewone’ dienst. In veel gevallen gaat onze eigen dominee Roel Knijff hierin voor.26770

Daarnaast zijn er ook gastpredikanten. Sommigen van hen werkten eerder in onze gemeente, zoals ds. Corrie Terlouw en ds. Wil van Egmond, anderen gaan regelmatig bij ons voor, omdat ze de gemoedelijke sfeer in ons kleine, oude kerkje op prijs stellen en wij hen graag horen.

De tweede en vierde zondag van elke maand staan open voor andere vieringen. Zo is er een aantal themadiensten, zes maal is er Muziek op Zondagmorgen, waarin de overdenking vervangen wordt door een klein concert, vier keer is er een meditatieve viering, twee maal een oecumenische dienst samen met onze Rooms Katholieke broeders en zusters. We hebben een Preek van de Leek en in de zomer gaan we met elkaar op reis naar een andere gemeente of parochie in de buurt.
Bij de themadiensten met veelal een vereenvoudigde liturgie gaan we in op een theologisch, maatschappelijk of cultureel onderwerp. Er is ook ruimte voor discussie. De eerste themadienst van dit jaar begon met een interessante uitleg van ds. Peter van Helden uit ’s-Hertogenbosch over de invloed van de Middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec op de schilder Jeroen Bosch.

Over de inhoud van de themadiensten en de Muziek op Zondagmorgenconcerten wordt u op de hoogte gehouden in het kerkblad, de Tweeterp of via een mail. Ook op deze site vindt u actuele informatie.

In de meditatieve vieringen luisteren we naar Bijbellezingen en andere teksten, afgewisseld met muziek en stilte. Voor velen een rustmoment in een drukke werkweek. Deze vieringen worden voorbereid door mensen uit de gemeente.

De Doopsgezinden zullen dit jaar drie maal een dienst houden in onze kerk.
Wie de Preek van de Leek gaat houden is nog een verrassing.

Op deze manier willen we samen een levendige en enthousiaste gemeente zijn.

Voor contact over de preekvoorziening kunt u met mij contact opnemen: trudymolenaar@planet.nl. Wilt u weten wie er binnenkort voorgaat, raadpleeg de agenda op de Welkompagina en/of druk onder de agenda op “view calender” voor het hele overzicht.

Trudy Molenaar

maart 2015