Kleuren in de kerk

In onze kerk maken we gebruik van kleuren. De kleuren staan symbool voorbepaalde gebeurtenissen en perioden in het jaar. De kleuren vindt je terug in de stola van de predikant en/of het zogenaamde ‘antependium’, ofwel het doek dat bij ons aan de kansel hangt. Eind 2016 zijn de antependia in onze kerk vernieuwd met behulp van extra donaties.

  

WIT  Wit is de belangrijkste kleur en symboliseert reinheid en heiligheid.
 Daarom is de albe (stola) van de dominee een wit kleed (naast de zwarte toga die naar de wetenschap verwijst). Wit is de kleur van de feesten Kerst en Pasen. En het kleurt de tijd die daarop volgt. Wit mag ook de kleur van de doop en het huwelijk zijn. Een nieuw begin! Het witte antependium is een uitwerking van uitwaaierende korenhalmen.

GROEN  De meest voorkomende kleur is groen. Groen staat symbool voor het leven en de hoop, de groei en de oogst. Al in de oude kerk riep deze kleur de herinnering op van het paradijs. We treffen de kleur aan op de gewone zondagen door het jaar. Het antependium is een uitwerking van een min of meer abstracte levensboom, symbool voor groei.

 

PAARS  Paars is een kleur van ingetogenheid en inkeer, van boete en berouw. Paars kleurt de perioden waarin wij ons voorbereiden op de grote feesten: de Advent en de veertigdagentijd. In deze twee perioden zijn er twee zondagen die afwijken: 
de derde Adventszondag en de vierde zondag in de veertigdagentijd mag in plaats van paars, roze worden gedragen. Roze is een mengkleur van paars en wit en is de kleur van de dageraad. Op die zondagen schijnt, als het ware, het wit van het komende feest al een beetje door het donkere  paars heen.

ROOD  Rood is de kleur van de liefde, het vuur, de warmte en het enthousiasme. Geen
 wonder dat dit de kleur van Pinksteren en Trinitatis is. Daarom kan ook bij een huwelijk en bij de verbintenis van ambtsdragers (predikant, ouderling of diaken) de kleur rood zijn.

ZWART Ten slotte bestaat nog de kleur zwart. Deze kleur wordt echter tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt. Zwart is de kleur van de rouw en de dood en was vroeger de kleur bij uitvaarten en op Goede Vrijdag. Wij kiezen voor paars.