Kerkgebouw

De Kerkhof Engelen

De Oude Lambertus is de geliefde en trotse thuisbasis van de Protestantse Gemeente Engelen. De uit 1587 daterende kerk aan De Kerkhof in Engelen is een Rijksmonument. De kerk telt 60 zitplaatsen, uit te breiden naar maximaal 80. Na de meest recente restauratie van het interieur (2016), is de kerk weer helemaal klaar voor de toekomst. De kerkelijke gemeente streeft er dan ook naar het prachtige monument beschikbaar te stellen aan een bredere groep belangstellenden. Voor culturele, zakelijke en/of feestelijke (privé) doeleinden.

Iedere zondag is de kerk open voor erediensten, vieringen en bijeenkomsten met een minder formeel (liturgisch) karakter. Zo wordt in het voor- en najaar zes keer ‘Muziek op Zondag’ georganiseerd. Deze zondagmorgenconcerten hebben een open vorm en inhoud: geen kerkelijke liturgie maar een programma. Ook lezingen of andere kunstvormen, waarvoor belangstelling bestaat vanuit een ruimere kring dan de eigen leden, kunnen aan bod komen.

In en vanuit De Oude Lambertus vindt jaarlijks de Dodenherdenking van het dorp plaats. Verder is het monument enkele malen per jaar open voor bezoekers, zoals op Open Monumentendag, Open Kerkendag en recent tijdens de Open Atelierroute Engelen.

Geïnteresseerd in de geschiedenis van ons Kerkgebouw? Klik hier.

Meer informatie over HuurTrouwen of Vriend worden, kunt u eveneens op deze site vinden.

Winterkerk