Eind oktober was Schipholpastor Ds. Marieke Meiring spreker in de Oude Lambertus. Frits Kool schreef naar aanleiding van haar boeiende presentatie onderstaande column. Voor wie ds. Meiring heeft gemist of nogmaals wil horen is er goed nieuws. Op zondag 22 januari 2023 zal zij in onze kerk voorgaan in de gebruikelijke ochtenddienst.

Wie verdrinkt in de hectiek op Schiphol kan voor een moment van bezinning te- recht in het Meditation Centre. Voor alle religies en overtuigingen is het Meditati- on Centre een veilige plek om afstand te nemen van alle prikkels. Of een plek voor een goed gesprek. Luchthavenpas- tor ds. Marieke Meiring vertelde er op zondag, 30 oktober 2022 over in onze kerk tijdens een indrukwekkende en ont- roerende presentatie, die werd afgewis- seld met liturgische elementen en mu- ziek. De dominee werkt op Schiphol sa-

men met twee collega’s en 25 vrijwilligers. Zij zijn ook zeven dagen per week, 24 uur per dag, beschikbaar voor hulp. Is er iemand overleden, bemoeilijkt een problemati- sche ervaring de reis of loopt iemand
vast in praktische zaken waarvoor een

oplossing nodig is, dan kan aangeklopt worden bij het luchthavenpastoraat dat nauw samenwerkt met andere diensten op Schiphol. Zo komt iedereen toch op de bestemming, waar die ook is. Natuurlijk wil iedereen dit betekenisvolle werk meer bekendheid geven en doorgeven aan iedereen die gaat vliegen. Kijk daarom eens op www.luchthavenpastoraat.nl

Frits Kool

Een pastoraat op een luchthaven, dat verwacht je niet. Toch zijn er wereldwijd geestelijk verzorgers op vliegvelden aanwezig om mensen die onderweg iets overkomt bij te staan. Ook vieren ze de mis, of ze luisteren naar verhalen van onrecht en verdriet. Soms worden ze opgeroepen voor een calamiteit en staan ze ineens in de polder van de Haarlemmermeer om mensen op te vangen.

Wanneer je erop let, is er veel ‘reistaal’ in en om ons heen. Het leven zelf is misschien wel te vergelijken met onderweg zijn. Op sommige momenten is het heel fijn dat er iemand gedurende korte of lange tijd met je meeloopt.

Zondagmiddag 30 oktober zal luchthavendominee Marieke Meiring over haar ontmoetingen op Schiphol vertellen. De reiziger, de medewerker en de bezoeker van het Meditation centre (het Stiltecentrum dat achter de paspoortcontroles ligt) komen voorbij in een kleurrijke presentatie. Marieke werkt samen met twee collega’s en 25 vrijwilligers.

Luchthavenpastoraat staat voor stilte en menselijke maat”

Website:  www.airportchaplaincy.nl

Zondag 30 oktober, 14:30 in de protestantse Oude Lambertuskerk te Engelen 

Na afloop koffie, thee of fris. En tijd voor een goed gesprek. Om nu in de agenda te zetten.