Pastoraat

Pastoraat betekent omzien naar elkaar binnen de gemeente. De kerkenraad zal zoveel mogelijk de voorwaarden hiervoor scheppen. Ons pastoraat gaat uit van een wisselwerking tussen gemeenteleden onderling en pas daarna tussen gemeenteleden en ambtsdragers. Zo kunnen wij pastoraat op maat bieden.

Bij ziekte of ziekenhuisopname, kan direct met onze predikant Ds. Marloes Meijer contact gezocht worden of met iemand van de Kerkenraad (zie onder: Kerkenraad).

In principe wordt er niet ongevraagd of ‘automatisch’ bij mensen aangeklopt met de vraag of ze bezoek willen. Dat gebeurt wel bij nieuw ingekomenen. Aan hen wordt gevraagd wordt op welke wijze ze met onze gemeente verbonden willen zijn.

Het pastorale team bestaat uit: Mario van der Grient (ouderling), Anneke van der Giessen, Trudy Molenaar-Braat en Joke Kool-Glas (Zie onder: Overige Contactpersonen).

Voor telefonische bereikbaarheid van Ds. Marloes Meijer, zie de gegevens onderaan op de site.