Speciale vieringen

Doopdiensten. Kinderen en ook volwassenen, zijn welkom om gedoopt te worden. Ter voorbereiding van deze diensten zijn er gesprekken tussen onze predikant, de doopouders/dopelingen en vaak ook een keer met een lid van de kerkenraad. In onderling overleg wordt een geschikte datum en vorm voor de dienst gekozen.

Huwelijksvieringen. Iedereen die lid is van de gemeente of vanzelfsprekend betrokken is bij de gemeente is van harte welkom het huwelijk te laten zegenen in een kerkdienst. Dat kan op zondagmorgen, maar ook op een zelf -en in overleg- gekozen moment. Voorafgaand aan een huwelijk zijn er gesprekken tussen het paar en de predikant. En ook een keer met een kerkenraadslid, vaak de ambtsdrager die dienst heeft.

Het kerkelijke huwelijk staat los van het burgerlijke huwelijk. Onze kerk in Engelen is door de gemeente Den Bosch erkend als trouwlocatie (zie Huis der gemeente). Voorwaarde is uiteraard dat de huwelijksplechtigheid en een kerkelijke zegening niet in elkaar mogen overlopen: een scheiding tussen kerk en staat die ook door ons gewenst wordt. Zie ook bij Huren.

Uitvaarten en afscheidsdiensten. In geval van overlijden kan er altijd een beroep gedaan worden op de kerk. Voor een goede begeleiding is het wenselijk de kerk zo snel mogelijk te informeren. Ook in de fase voorafgaand aan een overlijden. In goed onderling overleg worden afspraken gemaakt, met groot respect voor de overledene en de wensen van de familie.

Voor het aanvragen van doop, kerkelijke bevestiging van een huwelijk of uitvaartdienst bij begrafenis of crematie, kunt u zich wenden tot de scriba Peter Polling of predikant Ds. Marloes Meijer. Zie onder Huren

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de leden van de kerkenraad is het maken van beeld en/of geluidsopnames in onze kerk niet toegestaan.