College van Kerkrentmeesters

Kerkgebouw en kerkelijke financiën

Het beheer van ons monumentale kerkgebouw en de behartiging van de financiën van de kerk zijn in handen van het College van Kerkrentmeesters. Het college int en beheert de gelden en ziet bijvoorbeeld ook om naar subsidiemogelijkheden ten behoeve van restauratie. Zie verder onder Restauratie.

Actie Kerkbalans

Eenmaal per jaar –in januari– ontvangen de leden van de gemeente een verzoek bij te dragen aan de financiën van de kerkelijke huishouding door middel van de Actie Kerkbalans. De opbrengsten zijn de kurk waarop onze kerk (financieel) drijft. Het is het van groot belang dat elk lid van gemeente zijn/haar steentje bijdraagt.

IBAN van de kerk is: NL73 RABO 012.19.15.131 ten name van Protestantse Gem. Engelen. Merina Polling is administrateur van het College. U kunt de kerkrentmeesters bereiken onder kerkrentmeesters@kerk-engelen.nl.

Giften: Periodieke overeenkomsten en Collectebonnen: ANBI-status

Giften aan onze kerk (voor kerkdiensten, diaconie, restauratie enz.), kunt u onder voorwaarden opvoeren als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Engelen is een zogenaamde ANBI (algemeen nut beogende instelling) en staat fiscaal geregistreerd onder het landelijke nummer (RSIN) 813612809.

Om uw giften af te kunnen trekken, dient u ze met schriftelijke stukken aan te kunnen tonen, dus bijvoorbeeld door middel van uw bankafschrift. Om uw contante bijdrage in de kerkdiensten fiscaal aan te tonen, geeft de kerk ‘collectebonnen’ uit. U moet dan wel met het totaal van uw giften boven een fiscale drempel uitkomen. Deze drempel geldt niet als u gebruik maakt van een periodieke overeenkomst: hierin legt u samen met de kerk vast, dat u gedurende een periode van minimaal 5 jaar een bepaald bedrag aan de gemeente zult bijdragen. Bij verhuizing naar een andere gemeente, kan de overeenkomst onder voorwaarden worden meegenomen. Door de fiscale aftrek heeft u net wat extra ruimte, bijvoorbeeld om nog eens een extra duit in het (collecte-)zakje te doen!

Hoe werkt het?

U maakt uw gift over door storting op IBAN: NL73 RABO 012.19.15.131 t.n.v. het Protestantse Gem. Engelen en geeft daarbij aan voor welke waarde u bonnen wilt ontvangen. De bonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures: 20 x €0,50 en 20 x €1,50 en 20 x €2,50. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. U kunt de bonnen gebruiken voor uw bijdrage in de collecte, zowel voor de kerk als de diaconie. (Voor overige fiscale voorwaarden voor aftrek van uw gift raadpleeg de belastingdienst).