College van Kerkrentmeesters

Kerkgebouw en kerkelijke financiën

Het beheer van ons monumentale kerkgebouw en de behartiging van de financiën van de kerk zijn in handen van het College van Kerkrentmeesters. Het college int en beheert de gelden. Ook ziet het om naar mogelijkheden van subsidies voor predikant en kerkgebouw. Met name het onderhoud van het gebouw vergt de inzet van veel middelen. In maart 2012 is een rapport opgesteld over de noodzakelijke en gewenste restauratie van onderdelen van onze kerk. Zie hiervoor verder onder Restauratie.

Actie Kerkbalans

Eenmaal per jaar –in januari– ontvangen de leden van de gemeente een verzoek bij te dragen aan de financiën van de kerkelijke huishouding door middel van de Actie Kerkbalans. De opbrengsten zijn de kurk waarop onze kerk (financieel) drijft. Het is het van groot belang dat elk lid van gemeente zijn/haar steentje bijdraagt.

IBAN van de kerk is: NL73 RABO 012.19.15.131 ten name van Protestantse Gem. Engelen. Mw. Merina Polling is administrateur van het College. U kunt de kerkrentmeesters bereiken onder Overige Contactpersonen.

Giften en Collectebonnen: ANBI-status

Giften aan onze kerk (voor kerkbalans, kerkdiensten, diaconie, restauratie enz.), kunt u onder voorwaarden opvoeren als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Engelen is een zogenaamde ANBI-instelling (algemeen nut beogende instelling) en staat fiscaal geregistreerd onder het landelijke nummer (RSIN) 813612809.

Om uw giften af te kunnen trekken, dient u ze met schriftelijke stukken aan te kunnen tonen, dus bijvoorbeeld door middel van uw bankafschrift. Om uw contante bijdrage in de kerkdiensten fiscaal aan te tonen, geeft de kerk ‘collectebonnen’ uit.

Hoe werkt het?

U maakt uw gift over door storting op IBAN: NL73 RABO 012.19.15.131 t.n.v. het Protestantse Gem. Engelen en geeft daarbij aan voor welke waarde u bonnen wilt ontvangen. De bonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures: 20 x €0,50 en 20 x €1,50 en 20 x €2,50. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. U kunt de bonnen gebruiken voor uw bijdrage in de collecte, zowel voor de kerk als de diaconie. (Voor overige fiscale voorwaarden voor aftrek van uw gift klikt u hier).