Gemeentevergadering

Regelmatig belegt de kerkenraad een gemeentevergadering waarin actuele onderwerpen aan de leden van de gemeente worden voorgelegd ter advies, informatie, overweging en/of beslissing. Ook het gesprek over ons geloof kan onderwerp van een gemeenteavond zijn. In de afgelopen tijd ging het o.a. over aansluiting bij WIJdeKERK en organiseerde de kerkenraad een ‘Bijpraatavond’ over besturen in tijden van krimp. Heeft u een onderwerp dat u graag wilt inbrengen: mail naar de scriba.