Gemeentevergadering

Regelmatig belegt de kerkenraad een gemeentevergadering waarin actuele onderwerpen aan de leden van de gemeente worden voorgelegd ter advies, informatie, overweging en/of beslissing. Ook het gesprek over ons geloof kan onderwerp van een gemeenteavond zijn. In de afgelopen tijd ging het over onze beleving van Pasen, de financiële situatie van de gemeente, voorstellen tot restauratie van de kerk, het beleidsplan “Dit huis, een herberg onderweg…”, en het beroepen van een eigen predikant.