Kerkdiensten, zondag 10:30

Elke zondagmorgen om 10:30 is er een kerkdienst in De Oude Lambertus. De zondagse viering is het meest centrale en continue ontmoetingspunt van onze gemeente, maar zeker niet het enige. Op de tweede zondag van de maand gaat onze eigen predikant Ds. Marloes Meijer voor. Zij leidt ook alle diensten rond feest- en hoogtijdagen. Op andere zondagen is een afwisselend aanbod van gastpredikanten.

Voor de kinderen tot en met 12 jaar – hun ouders en grootouders – is er geregeld een ‘Kliederviering’ op zondagmiddag, onder leiding van Ds. Marloes.

Ook muziekliefhebbers kunnen hun hart ophalen in De Oude Lambertus. In het voor- en najaar wordt een zestal muziekconcerten georganiseerd onder de titel ‘Muziek op Zondag’. Een live muzikaal optreden, omlijst door een korte overweging/gedicht en een aanvangs- en slotlied. Het optreden wordt uitgevoerd door amateurs en/of beroepsmusici, liefst uit de omgeving, maar soms ook van verder weg. Organisatie: Joeke Wiechers en Carina Harms.

Circa vier keer per jaar viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Iedereen, jong en oud, die zich geroepen voelt is voor het avondmaal uitgenodigd.

Tijdens Feestdagen zijn er extra diensten, zoals bijvoorbeeld in de kerstnacht op 24 december en in de stille week voorafgaand aan Pasen.

Een aantal maal worden diensten gehouden in nauwe samenwerking met kerkelijke gemeenten in de omgeving. Met Pinksteren sluiten we aan bij de Jazz-in-Duketown-viering van de Grote Kerk. Tenminste twee keer per jaar is er een gezamenlijke dienst met de St. Lambertusparochie in Engelen: in januari met een gezamenlijk gebed voor eenheid, in september in het kader van ‘Ziekenzondag’. De 4 mei dodenherdenking vindt samen met het dorp plaats vanuit De Oude Lambertus. Bij Allerzielen sluiten wij aan in de parochiekerk aan de Graaf van Solmsweg.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de leden van de kerkenraad is het maken van beeld en/of geluidsopnames in onze kerk niet toegestaan.