Kerkdiensten

Elke zondagmorgen om 10.30 uur vindt in De Oude Lambertus een kerkdienst plaats. De kerkelijke eredienst is het meest centrale en continue ontmoetingspunt van onze gemeente.

Voor de kinderen tot en met 12 jaar – hun ouders en grootouders – is er geregeld een ‘Kliederviering’.

Voor muziekliefhebbers worden er in het voor- en najaar een zestal muziekconcerten georganiseerd onder de titel ‘Muziek op Zondag’. Dit is een laagdrempelige dienst op het kerkelijk uur, met een korte overweging/gedicht, een aanvangs- en slotlied en een veelal prachtig muzikaal optreden van amateurs en/of beroepsmusici, liefst uit de omgeving, maar soms ook van verder weg. Organisatie: Joeke Wiechers en Carina Harms.

Alle diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Engelen.

Vier keer per jaar viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Iedereen die zich geroepen voelt is voor het avondmaal uitgenodigd. Ook kinderen zijn welkom.

Tijdens Feestdagen zijn er extra diensten, zoals bijvoorbeeld in de kerstnacht op 24 december en op de avond van Goede Vrijdag.

Soms worden diensten gehouden in nauwe samenwerking met de protestantse gemeenten in Vlijmen en Drunen. Traditioneel geldt dit de dienst met Hemelvaart die, als het weer het even toelaat, in de buitenlucht wordt gehouden. Een tweetal keer per jaar vindt een gezamenlijke dienst met de katholieke Parochie St. Lambertus in Engelen plaats; in januari met een gezamenlijk gebed voor de eenheid, in september in het kader van ‘Ziekenzondag’.

Op 4 mei staat de kerk steeds open voor de Dodenherdenking vanuit de dorpsgemeenschap.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de leden van de kerkenraad is het maken van beeld en/of geluidsopnames in onze kerk verboden.