De protestantse gemeente in Engelen is een kleine gemeenschap in het hart van het oorspronkelijke dorp Engelen. Dorpsgenoten uit de ‘oude kern’, ‘nieuwkomers’ uit de Haverleij en mensen uit de wijdere omgeving, weten onze gemeente met haar open en gastvrije karakter te vinden. Ons huis als een thuis, een herberg.

In onze gemeente tref je de hele breedte van de kerk aan. Omdat we van elkaar verschillen voegt iedereen iets toe vanuit de eigen geloofsbeleving, met de Bijbel in het midden.
In onze kerk kunnen mensen verschillende visies op geloven hebben. Onze inspiratie komt uit de bijbel als boek dat ons telkens weer op het spoor van God en elkaar zet. Daarom zijn we ook lid van Wijdekerk. Alle functies, activiteiten en sacramenten staan open voor iedereen, ongeacht seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

Als gemeente voelen we ons betrokken bij elkaar, bij de mensen om ons heen en bij mensen verder weg die onze hulp en aandacht nodig hebben.

Hoe klein de gemeente in verhouding ook is, alle leeftijden zijn actief aanwezig. Er is kliederkerk voor kids, jongeren lunchen met de dominee, er zijn gespreksgroepen voor gemeenteleden en voor zinzoekers daarbuiten; er is een koffiemorgen voor iedereen, een cantorij, leerhuizen enz. Kortom: een volwaardige kerk, doordeweeks en op iedere zondag.

Om volledig kerk te zijn werken we in het dorp samen met de parochie. Ook onderhouden we warme contacten met de Focolare-beweging. En in de regio met andere protestantse gemeenten.

Open kerk zijn betekent dat we een goede buur willen zijn in het dorp. Daarom willen we een positieve bijdrage hebben aan de leefbaarheid, we willen gastvrij zijn, de deur staat (figuurlijk) altijd open voor leden, vrienden en informeel betrokkenen. Met onze bijzondere bijeenkomsten zoals Muziek op Zondag spelen we daarop in. Maar ook door ons gebouw beschikbaar te stellen voor feestelijke (burgerlijke) huwelijken, gedenkwaardige uitvaarten, culturele, zakelijke, persoonlijke en sociale evenementen. Voor het herdenken van 4 mei, voor Open Monumentendag en voor de Atelierroute Engelen, om wat voorbeelden te noemen.

Een kleine, vitale Protestantse gemeente midden in Engelen en het hart van Brabant. Wilt u lid worden? Klik hier.

U bent van harte welkom!

Dit huis

Dit huis, een herberg onderweg

Voor wie verdwaald in heg en steg

Geen rust, geen ruimte meer kon vinden

Gezegend al wie binnengaat

en hier zijn lasten liggen laat.

(uit: “Zingende Gezegend”, van A.F. Troost)