Kerkgebouw De Oude Lambertus

De Kerkhof Engelen

De Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Engelen worden gehouden in de uit 1587 daterende kerk aan De Kerkhof in Engelen. Het gebouw is een Rijksmonument. De kerk telt 60 zitplaatsen, die uitgebreid kunnen worden tot maximaal 80. De kerkenraad streeft ernaar dat het prachtige monument ook beschikbaar is voor bredere culturele en zakelijke doeleinden.

Zo staat de kerk steeds open voor de jaarlijkse Dodenherdenking vanuit de dorpsgemeenschap. Ook wordt in het voor- en najaar zes keer ‘Muziek op Zondag’ georganiseerd. Deze zondagmorgenconcerten kenmerken zich door een open vorm en inhoud: hier geen kerkelijke liturgie maar een programma. Maar ook lezingen of andere kunstvormen, waarvoor belangstelling bestaat vanuit een ruimere kring dan de eigen leden, kunnen aan de orde komen. De Oude Lambertus is verder enkele malen per jaar open voor bezoekers, o.a. op Open Monumentendag. Geïnteresseerd in de geschiedenis van ons Kerkgebouw? Klik hier. Meer informatie over HuurTrouwen of Vriend worden, kunt u eveneens op deze site vinden.

Winterkerk