Kerkenraad en contactpersonen

De kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers: de predikant, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de diensten en coördineert de activiteiten van de gemeente.

Predikant: Ds. Marloes Meijer: predikant@kerk-engelen.nl; bereikbaarheid zie hiernaast (rechts)

Ouderlingen:

Eric Janse de Jonge; 073-6311360; en

Carina Harms; 073-6216869, voorzitters kerkenraad;

Jenno Schulp, scriba; scriba@kerk-engelen.nl; 073-6215043;

Mario van der Grient, pastoraat; 06-51024836;

Hansje van den Berg, 073-6312167.

Diaconie:

Peter Polling, voorzitter; diaconie@kerk-engelen.nl

Gebke Vermeijden; g.vermeijden@kpnmail.nl

Bert Scholing; scholing-smit@home.nl

Frits Kool, administrateur diaconie; kzd@wxs.nl

College van Kerkrentmeesters:

Kees Wiechers, voorzitter; kerkrentmeesters@kerk-engelen.nl

Rogier Izeboud; Izeboud@gmail.com

Imre van Deutekom; imrevd@gmail.com

Merina Polling-Kruiswijk, administrateur kerkrentmeesters; kerkrentmeesters@kerk-engelen.nl

Melden van zieken bij een van de kerkenraadsleden of het pastoraal team

Overige Contactpersonen

Pastoraal team: 

Mario van der Grient; mario@vdgrient.nl; 06-51024836

Anneke van der Giessen, tevens ouderenpastoraat; annekevdgiessen@hotmail.com

Joke Kool-Glas; kzd@wxs.nl

Trudy Molenaar-Braat; trudymolenaar@planet.nl

Muziek op Zondagmorgen: Joeke Wiechers-de Vries; wiechersdevries@home.nl

Organist:

Chiel Spaans; mwt.spaans@online.nl

Koffie na de dienst:

Joke Kool-Glas;

Janny de Bokx-van Boven;

Amrei Kruithof;

Harmke Scholing-Smit;

Astrid van Diepen-Vink.

Vervoer: Dirk Huisman; dirkhuisman@home.nl

Cantorij: Merina Polling; merina.polling@home.nl

Preekvoorziening: Trudy Molenaar-Braat; trudymolenaar@planet.nl

Kopij kerkblad SAMEN: Bert Scholing; scholing.smit@home.nl

Amnesty International: Yvonne Klerk; yklerk@home.nl

Ledenadministratie: Rogier Izeboud; Izeboud@gmail.com

Actie Kerkbalans: Rogier Izeboud; Izeboud@gmail.com

Website en foto-archief: Carina Harms, Kees Wiechers

Archief: Ans Vermeijden-van Spronsen; a.vermeijden@hetnet.nl

Informatie, trouwen en verhuur: OudeLambertus@kerk-engelen.nl

Bestelling boekje “De oude Lambertus”: Jenno Schulp; scriba@kerk-engelen.nl