Kerkenraad en contactpersonen

De kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers: de predikant, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de diensten en coördineert de activiteiten van de gemeente.

 

Interim-predikant en consulent: Ds. Wil van Egmond; 013-2110533, tussen 9.00-9.30 of 17.00-18.00 uur.

Predikant vanaf 1 december 2018: Ds. Marloes Meijer.

 

Ouderlingen:

Frederik de Bruijne, tevens voorzitter kerkenraad; 06-51270374; fdebruijne@me.com

Carina Harms, tevens scriba; 073-6216869; scriba@kerk-engelen.nl

Mario van der Grient, pastoraat; 06-51024836; mario@vdgrient.nl

 

Diaconie:

Peter Polling, voorzitter; diaconie@kerk-engelen.nl

Gebke Vermeijden; g.vermeijden@kpnmail.nl

Bert Scholing; scholing-smit@home.nl

Frits Kool, administrateur diaconie; kzd@wxs.nl

 

College van Kerkrentmeesters:

Kees Wiechers, voorzitter; kerkrentmeesters@kerk-engelen.nl

Stephan van Diepen; stephan@viermakelaars.nl

Rogier Izeboud; Izeboud@gmail.com

Imre van Deutekom; imrevd@gmail.com

Merina Polling-Kruiswijk, administrateur kerkrentmeesters; kerkrentmeesters@kerk-engelen.nl

 

Melden van zieken bij een van de kerkenraadsleden of het pastoraal team

 

Coordinator jongerenwerk: 

Lars Teulings; lars.teulings@kerk-engelen.nl

 

Overige Contactpersonen

Pastoraal team: 

Mario van der Grient; mario@vdgrient.nl; 06-51024836

Anneke van der Giessen, tevens ouderenpastoraat; annekevdgiessen@hotmail.com

Joke Kool-Glas; kzd@wxs.nl

Trudy Molenaar-Braat; trudymolenaar@planet.nl

Jennie van der Stelt; jennievanderstelt@hotmail.com

 

Muziek op Zondagmorgen: Joeke Wiechers-de Vries; wiechersdevries@home.nl

 

Organist:

Chiel Spaans; mwt.spaans@online.nl

 

Koffie na de dienst:

Joke Kool-Glas; kzd@wxs.nl

Janny de Bokx-van Boven; herman@ac51.nl

Amrei Kruithof; amrei@famkruithof.net

Harmke Scholing-Smit; scholing-smit@home.nl

 

Vervoer: Dirk Huisman; dirkhuisman@home.nl

Cantorij: Merina Polling; merina.polling@home.nl

Preekvoorziening: Trudy Molenaar-Braat; trudymolenaar@planet.nl

Kopij kerkblad SAMEN: Bert Scholing; scholing.smit@home.nl

Amnesty International: Yvonne Klerk; yklerk@home.nl

Ledenadministratie: Rogier Izeboud; Izeboud@gmail.com

Actie Kerkbalans: Rogier Izeboud; Izeboud@gmail.com

Website: Carina Harms, scriba@kerk-engelen.nl

Archief: Ans Vermeijden-van Spronsen; a.vermeijden@hetnet.nl

 

Informatie, trouwen en verhuur: OudeLambertus@kerk-engelen.nl

 

Bestelling boekje “De oude Lambertus”: Carina Harms; scriba@kerk-engelen.nl