Kerkblad oktober 2012

Inhoudsopgave Kerkblad SAMEN, 40e jaargang nr. 10, oktober 2012, gedeelte voor de gemeente Engelen

 

Klik op onderstaande titels om deze te lezen:

Partners (ds. Roel Knijff)

Bij de diensten (vrij naar Roel Bosch in de Eerste Dag) (ds. Roel Knijff)

Catechese  (ds. Roel Knijff)

In de herberg (ds. Roel Knijff)

Oecumenisch Leerhuis Sociale bewogenheid – barmhartigheid (ds. Roel Knijff)

Bijzondere dienst op 28 oktober (Joeke Wiechers)

31 oktober Hervormingsdag door de ogen van de Doopsgezinde (ds. Roel Knijff) 

Open Monumentendag: “Goed dat dit kerkgebouw voor de toekomst behouden blijft!(Frits Kool)

Dak van de kerk vernieuwd (Frits Kool)

www.kerk-engelen.nl (Carina Harms)

Preken (Jan Geevers) 

Kerkrentmeesters (Jan Geevers)

Actie4kids, de diaconie en de kinderkringen (Gebke Vermeijden en Astrid van Diepen-Vink)

Bezoek aan Kardinaal Simonis (Marek Janse de Jonge)

High Fifty (Trudy Molenaar)

Bijbelse spreekwoorden en gezegden (Yvonne Klerk)

Collectes en bloemen (redactie kerkblad)

Ik hoop op (Kees Harte, naar Paul van Vliet)

Vervoer naar de kerk (redactie kerkblad)