Liggen in de zon

Gedicht bij de opening van de kerkenraad op Blue Monday, over de gelukkigsprekingen in Matteus 5 Ik hoor het licht het zonlicht pizzicatode warmte spreekt weer tegen mijn gezichtik lig weer dat gaat zo maar niet dat gaat zoik lig weer monomaan weer monodwaas van...

Uit het hart: Kerk in het dorp

Kerk in het dorp, dat willen we graag zijn. In dat kader deel ik graag een (geanonimiseerde) mail die ik vlak na pasen kreeg. “Enkele weken voor Pasen besloot ik tóch een paastak te kopen. Of misschien besloot ik wel juíst een paastak te ko- pen. Aan de mensen in mijn...

Uit het hart

Wat doe jij als het moeilijk is? Hoe ga jij om met moeilijke emoties als verdriet, rouw en pijn? Wat doe jij op die momenten dat alles je uit handen lijkt te lopen, zelfs God, of je geloof? Sommige mensen raken in paniek, anderen gaan hard werken om het te vergeten,...
Uit het hart: ‘Struikelend achter Jezus aan’

Uit het hart: ‘Struikelend achter Jezus aan’

Het staat altijd zo ‘echt’, in kerkbladen: ‘Uit de pastorie’. En dan volgt een update van het werk van de dominee, of wat gedachten en wetenswaardigheden over de afgelopen tijd. Ik woon niet in een pastorie. Maar ik wil wel graag af en toe wat delen. Langs de neus...

Advent en Kerstfeest

De decemberdagen maken ons gevoelig. Vooral wie teleurstelling, verdriet, gemis en afwezigheid ervaart, leeft intenser. Een gebaar van aandacht van een ander mens kan dan zo goed doen. De sfeer in deze dagen legt het accent op intimiteit, thuis-zijn, geborgenheid. Als...

Januari: reflectie en vooruitkijken

De maand, waarin je veelal nog terugkijkt op het oude jaar. Maar ook de maand waarin je je uitstrekt naar het nieuwe jaar. Of er met gemengde gevoelens naar kijkt. Daarom heet deze maand ook januari, genoemd naar de god Janus, met de twee gezichten. Wij realiseren ons...