Woord van leven augustus 2017

 

“Goed is de Heer voor alles en allen, Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.”, Psalm 145, 9

 Deze psalm bezingt de grootheid van de Heer. Hij regeert over de hele geschiedenis, is eeuwig en vol majesteit. Maar Hij lijkt meer op een nabije vader dan op een machtige heerser. Gods tederheid is even overvloedig als die van een moeder. Hij is barmhartig, genadig, spaarzaam met zijn toorn, groot in liefde, goed voor allen… De goedheid van God strekt zich uit over alles wat uit zijn scheppende hand is voortgekomen, over iedere persoon, over heel de schepping. In het tweede deel van deze psalm nodigt de schrijver alle levende wezens uit zich bij deze lofzang aan te sluiten en uit te zingen: “Goed is de Heer voor alles en allen, Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.”

 God heeft de schepping toevertrouwd aan de werkzame handen van mannen en vrouwen. De schepping is een ‘boek’ waarin zijn goedheid wordt verteld. De mensen zijn geroepen om mee te werken met het werk van de Schepper en bladzijden toe te voegen van gerechtigheid en vrede, door de weg te volgen van zijn plan van liefde.

In de laatste jaren is ook onder christenen een nieuw besef gegroeid voor het behoud van de schepping. Patriarch Bartholomeus sprak over de ecologische crisis in zijn Boodschap van vorig jaar voor de Dag van de Schepping als volgt: “Er is waakzaamheid nodig, vorming en onderwijs. (…) De enige weg terug naar de oorspronkelijke schoonheid bestaat uit beperking en een verstandige omgang met de natuur. Vooral hebzucht leidt tot geestelijke armoede en tot vernietiging van het milieu.”[1] En paus Franciscus roept in zijn prachtige brief over het milieu, Laudato Si’, op tot een levensstijl van samenleven in belangeloosheid. Hij schrijft: “Wij moeten opnieuw beseffen dat wij elkaar nodig hebben, dat wij een verantwoordelijkheid hebben tegenover de ander en de wereld.”[2]

De natuur als spiegel van Gods goedheid. De natuur als erfdeel van de mensheid en dus als onze verantwoordelijkheid. Laten we dan ook meer oog hebben voor de natuurlijke schoonheid van onze wereld. Maak gebruik van de vrije momenten om te genieten van de bossen, de zee, de bergen en de valleien. Bewonder de bloemen en de kleuren van de lucht. Het zal ons helpen om de grootheid en goedheid te beseffen van de Schepper die het leven geeft.

We kunnen kiezen voor een meer sobere levensstijl, voor meer respect voor het milieu en de behoeften van de anderen, en zo onszelf verrijken met liefde. We kunnen de goederen van de aarde en de opbrengsten van ons werk delen met onze broers en zusters die armer zijn dan wij. We kunnen getuigen van deze volheid van leven en zo vreugde, tederheid en verzoening brengen in onze eigen omgeving.

Letizia Magri

[1] Vgl. Oecumenisch Patriarch Bartholomeus I: Boodschap voor de Dag van de Schepping, 1 september 2016.

[2] Paus Franciscus: Laudato Si’ (‘Geprezen zijt Gij’), encycliek over de zorg voor het gemeenschappelijke huis van 24 mei 2015 (nrs. 228-229).