Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief nr 2, april 2022 is uit. Hij ligt klaar voor u in de kerk. Wilt u hem gemaild hebben, en staat u nog niet op onze lijst? Vraag hem aan bij scriba Peter Polling.
Nieuwsbrief ter verwelkoming nieuwe inwoners Engelen

Nieuwsbrief nieuwe bewoners 2022

Nieuwsbrief 2022, nummer 00 is uit!

Nieuwsbrief 1 22-00

Maandelijks sturen we aan gemeenteleden een Nieuwsbrief rond. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen – ook als u geen lid bent -, mail dan naar de scriba Peter Polling via scriba@kerk-engelen.nl.