In juli en augustus wordt vanuit de Protestantse Gemeente Engelen geld ingezameld voor de Vincentius-Vereniging in ‘s-Hertogenbosch. Deze vereniging is hier al sinds 1847 actief, met als kernactiviteit het bestrijden van acute armoede. Helaas dit dit nog steeds hard nodig.

Omdat wij het belangrijk vinden dat wij binding houden met deze mooie vereniging, organiseren we weer een sponsor-diner, in het eetcafé Het Anker. Dit is een van de nevenactiviteiten van de Vincentius-vereniging, waar normaal gesproken maaltijden voor dak- en thuislozen worden geserveerd.

Het lijkt ons leuk als we met een leuke, grote groep daar kunnen aansluiten! Van harte welkom! Zie hier een inkijk in ons vorige bezoek. Lees hier verder over de inzameling.

Even wat praktische zaken op een rijtje:

    Wanneer:
    dinsdag 5 september a.s.

    Waar:
    Eetcafé het Anker in de Havenstraat te ’s-Hertogenbosch

    Tijd:
    17:30 

    Kosten:
    € 32,50 per persoon, inclusief drankjes, over te maken liefst voorafgaand aan of op 5/9, via NL23 RABO 0121 9151 58 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Engelen

    Aanmelden:
    U kunt zich voor 1 september a.s. opgeven bij Astrid van Diepen-Vink via astrid.vinkwos@gmail.com