De laatste dinsdag van de maand is er weer ‘koffie in de herberg’. Daar kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee. Vaak met een verrassing erbij! Er is aandacht en belangstelling voor elkaar, ruimte voor gezelligheid en -als ’t zo treft- voor een goed gesprek. Gastvrouw: Bea Kagie. Vanaf 10.30 uur is iedereen van harte welkom!