Kerkenraad:

Aanspreekpunt Kerkenraad: scriba Jenno Schulp; scriba@kerk-engelen.nl; 073-6215043

Predikant: Ds. Marloes Meijer, zie gegevens hiernaast

Voorzitters: Eric Janse de Jonge; 073-6311360/ Carina Harms; 073-6216869

Overige leden:

Hansje van den Berg, ouderling; hansjeb@home.nl

Mario van der Grient, ouderling; mario@vdgrient.nl

Peter Polling, diaken; diaconie@kerk-engelen.nl

Bert Scholing, diaken; scholing.smit@home.nl

Kees Wiechers, ouderling-kerkrentmeester; wkwiechers@home.nl

Overige contactpersonen