Kerkenraad:

Aanspreekpunt Kerkenraad:

Scriba Peter Polling: 06-28106107

Predikant: Ds. Marloes Meijer: 06-36501973

Voorzitter: vacant

 

Overige leden:

Hansje van den Berg, ouderling: hansjeb@home.nl

Bert Scholing, voorzitter diaconie: scholing.smit@home.nl

Iska Dorenbos, diaken: wmdorenbos@gmail.com

Imre van Deutekom, kerkrentmeester: imrevd@gmail.com

 

Overige contactpersonen