Kerkenraad:

Aanspreekpunt Kerkenraad:

Scriba Jenno Schulp: 06-28106107

Predikant: Ds. Marloes Meijer: 06-36501973

Voorzitter: Eric Janse de Jonge: 06-15619179

Overige leden:

Hansje van den Berg, ouderling: hansjeb@home.nl

Peter Polling, diaken: diaconie@kerk-engelen.nl

Bert Scholing, diaken: scholing.smit@home.nl

Iska Dorenbos, diaken: wmdorenbos@gmail.com

Imre van Deutekom, kerkrentmeester: imrevd@gmail.com

Overige contactpersonen