Immanuels Haven-Kaapstad, Zuid-Afrika

Het gezinsvervangend tehuis Immanuels Haven is een bijzonder project. In dit tehuis worden 24 kinderen opgevangen en grootgebracht. Geïnspireerd door hun geloof staat het echtpaar George en Bubbles Strangman 24 uur per dag klaar voor deze kinderen.

Van de 24 kinderen is een aantal geadopteerd; sommigen zien hun problematische ouders nog, anderen zijn weer tijdelijk in het tehuis als crisisopvang, totdat ze weer herenigd kunnen worden met hun ouders, of één van beiden.

De kinderen van Immanuels Haven worden liefdevol opgevangen. Elke dag dat zij in dit tehuis leven worden zij in ieder geval niet blootgesteld aan geweld, seksueel misbruik of verwaarlozing maar wordt hun een menswaardig bestaan geboden. Immanuels Haven betekent voor deze kinderen heel veel. Er wordt iedere avond gebeden en vooral ook gedankt.

George en Bubbles hebben een eigen stuk grond waar het tehuis op staat en er staat ook een school. Hier gaan hun eigen kinderen naar toe maar er komen ook kinderen uit de omliggende townships (krottenwijken) om onderwijs te krijgen. Er is ook een computerlokaal en een naaiatelier waar vrouwen uit de buurt cursus krijgen. Ook is er op het terrein een moestuin waar eigen groenten worden verbouwd.

George en Bubbles werken met veel passie aan Immanuels Haven maar hebben het af en toe best zwaar. Want om alle monden te voeden is er geld nodig. De Zuid-Afrikaanse overheid doet wel iets in de vorm van een maandelijkse toelage maar veel geld komt uit eigen zak of van individuele sponsors. Ze moeten hard werken om geld te krijgen voor hun kinderen.

De Protestantse Gemeente Engelen steunt Immanuels Haven en dat hebben we gedaan door geld vrij te maken voor een website. Om sponsors te werven heb je tegenwoordig een goed uithangbord nodig. De website betekent een grote sprong vooruit in de ontwikkeling van Immanuels Haven. U kunt hem hier bekijken!

Shelter Ministries: samen een dagje naar zee!