Collectedoel april-mei

Wat doet Stichting Garima? Stichting Garima zet zich in voor jongeren in de arme delen van zuidelijk India die geen opleiding hebben. Door omstandigheden zoals ziekte en armoede hebben ze hun school niet kunnen afmaken en hebben daarmee geen kans op werk. Garima in Nederland heeft een bestuur bestaande uit 3 vrijwilligers die de stichting geheel belangeloos draaiend houden. Hierdoor komt jaarlijks gemiddeld 97% van de donaties direct ten goede aan de projecten in India.

Een opleiding en een toekomst

Stichting Garima heeft als doel om deze jongeren, tussen de 18 en 23 jaar, op weg te helpen naar zelfstandigheid en naar meer zelfverzekerdheid. Zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, deel kunnen nemen aan de maatschappij en hun gevoel van eigenwaarde terugkrijgen.

Hoe maakt Stichting Garima het verschil?

Sinds 2014 werkt Stichting Garima samen met een lokale ontwikkelingsorganisatie in India. Die zorgt voor een passende opleiding en loopbaanbegeleiding. Na aanmelding worden de jongeren in meerdere stappen begeleid. In de eerste stap wordt een opleiding aangeboden die aansluit bij de huidige kennis en kunde van de studenten. Daarna wordt met de studenten gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling en worden ze ondersteund bij het vinden van een baan.

Helpen?

Samen met uw hulp kan Garima deze jongeren een nieuwe toekomst geven. U kunt hen steunen met een maandelijkse donatie. Meer informatie hierover vindt u op hun website www.garima.nl of via info@garima.nl. Natuurlijk kunt u ook bijdragen via de diaconie: Maak uw bijdrage over naar IBAN NL23 RABO 0121 9151 58 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Engelen, o.v.v. stichting Garima of doe uw bijdrage op zondagochtend in de collectezak.