De diaconie zamelt in voor Stichting Garima

Collectedoel april-mei Wat doet Stichting Garima? Stichting Garima zet zich in voor jongeren in de arme delen van zuidelijk India die geen opleiding hebben. Door omstandigheden zoals ziekte en armoede hebben ze hun school niet kunnen afmaken en hebben daarmee geen...

Hemelvaart: 9|5, 10:30, St. Cathrien, Den Bosch

Waar kijk jij naar? Juist ook kinderen van harte welkom! Georganiseerd door het Beraad van Kerken, vindt op donderdag 9 mei een Hemelvaartsviering plaats in de Sint Cathrien, Kruisbroedershof 4 in Den Bosch. Iedereen welkom! Dus geen dienst in de Oude Lambertus te...

Bijpraatavond: 10|4, 20:00

Op woensdag 10 april is er in onze kerk een bijpraatavond, inloop vanaf 19:45, start om 20:00. Wilt u wel eens weten wie er zijn bij die cursus Vieren en wat daar gebeurt? Of ontdekken wat een Kerklab is? Wilt umeedenken over de nabije en verdere toekomst van onze...

Leerhuis Job: gepland voor najaar 2024

Diaken Jan Joosten en dominee Marloes Meijer hebben een leerhuis voorbereid over Job. Op 3 avonden ontdekken we wat dit boek ons leert over lijden, geloven, troosten en leven… Want Job, dat is de man die allerlei verschrikkelijks meemaakte. Het verhaal begint en...