Omdat dit het eerste nummer is dat verschijnt na het beroep dat ik uit Breda mocht ontvangen, wil ik u bij dezen graag bedanken voor alle jaren die we samen mochten delen. Er is in die tijd veel gebeurd in Engelen. Ik ben oprecht dankbaar dat ik er bij mocht zijn als dominee. Die ervaringen zijn zeker niet de reden om een beroep van elders aan te nemen.

De gemeente in Breda heeft een bijzondere tijd achter de rug. Een tijd waarin is nagedacht over de vraag hoe de gemeente daar naar de toekomst kijkt. Toen waren het nog 4 afzonderlijke wijkgemeenten. Inmiddels is het 1 gemeente met 1 kerkenraad en nog 4 kerkgebouwen. Of 5 als je de Grote of Nassaukerk meerekent. Dat is de uitkomst van een lang traject.

Hoewel ik aan de protestantse gemeente in Breda wordt verbonden, zal het zwaartepunt liggen in de Noorderbeemden; de nieuwe wijk ten noorden van de stad. Vergelijkbaar met de Haverleij, maar dan veel groter. Maar we vormen als predikanten 1 team voor de hele gemeente en verdelen taken onderling. Daarin mag ik meewerken aan de opbouw van het jongerenwerk.

 

Voordat er sprake was van dit beroep, hadden we in de kerkenraad al met elkaar overwogen dat het goed is om ons in Engelen te bezinnen op de toekomst van de gemeente. We delen het besef dat we aan het begin staan van een nieuwe levensfase van de gemeente, nu ons kerkgebouw zoveel mogelijkheden biedt. Daar willen we samen graag zo goed mogelijk invulling aan geven.

Hoe graag ik daaraan ook had willen meewerken, mijn vertrek is misschien ook een kans voor de gemeente om bij die nieuwe fase de predikant te zoeken die daar idealiter het beste bij past. Als we goed bij onszelf te rade gaan komt er ongetwijfeld een profiel tot stand van een predikant, die precies datgene kan toevoegen, waar we als gemeente ons voordeel mee kunnen doen.

Gelukkig kan ik me verheugen op het werk dat wacht in Breda. Maar dit is geen interim-opdracht, zoals ik in het andere deel van mijn tijd al deed naast Engelen: steeds opdrachten voor een bepaalde tijd. Door dit beroep zal ik mijn vertrouwde basis in uw midden moeten loslaten, want Breda wordt nu ons thuis. Dat zal me zwaar vallen. Al kan nu nog niet overzien hoe, ik zal u missen.

De komende tijd zal vast in het teken staan van de veranderingen. De belangrijkste is het traject dat u gaat doorlopen voorafgaand aan het zoeken van een nieuwe dominee. Ik ben blij dat ds. Wil van Egmond de gemeente gaat ondersteunen. Dat zal u en mij helpen alles zorgvuldig over te dragen. En gelukkig hebben we daarvoor de tijd. Want het is wel vreemd zo thuis te komen van vakantie.

Ds. Roel Knijff