Bahay Aurora, Filippijnen

Bahay Aurora is een weeshuis op de Filippijnen, nabij de hoofdstad Manila. Het tehuis wordt gerund door een Nederlands-Filipijns echtpaar, Herke en Arleen Smidstra.

In Bahay Aurora worden 35 kinderen opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat ze geen ouders meer hebben of andere familie om voor hen te zorgen of slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik, bijvoorbeeld in de familie.

De medewerkers van Bahay Aurora proberen deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt door de kinderen een schone leef plek te geven, door ze naar school te laten gaan, door ze medische zorg te geven en gewoon aandacht, alles wat een kind nodig heeft.

Om dit alles te realiseren is er geld nodig. Geld voor school, voor eten en drinken, voor schoenen, medicijnen etc. etc.. Bahay Aurora heeft een Nederlandse achterban, de stichting Noodhulp Filippijnen. Deze stichting doet haar uiterste best om geld bijeen te brengen om alle kosten van dit tehuis te betalen.

Ook in de Filippijnen doet men aan sponsorwerving maar dit is heel moeilijk. De overheid doet vrijwel niets voor de armen en het verschil tussen arm en rijk is enorm op de Filippijnen. In Nederland roepen wij vaak dat ontwikkelingshulp minder moet om de lokale overheden meer te dwingen de mensen te helpen. Deze kinderen zouden zonder de steun van de stichting Noodhulp Filippijnen niet geholpen worden. Dus als Kerk blijven wij hen steunen.

Als kerk, de diaconie in dit geval,  willen we graag het verschil maken. We willen christelijk handelen door de armoede in de wereld aan te pakken en te bestrijden. De diaconie van de Protestantse Kerk Engelen maakt hierin een duidelijke keuze. We helpen kleinschalige, overzichtelijke projecten zoals Bahay Aurora. Een stichting die geen strijkstok hanteert en waarbij iedere euro aan het kind in het tehuis wordt besteed. De diaconie heeft om deze reden het tehuis Bahay Aurora opgenomen in haar begroting.

De kinderen van Bahay Aurora hebben kerstkaarten gemaakt en verschillende soorten verjaardagskaarten. Kerstkaarten liggen nu achterin de kerk. U kunt ze contant afrekenen bij Astrid van Diepen (€ 5 per setje) of € 5 overmaken op rekeningnummer 1219.15.158 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Engelen. Achtergrondinformatie vindt u in het artikel van Astrid in het kerkblad van november 2012Klik voor een voorbeeld van een van de verjaardagskaarten hier.

Meer informatie over Bahay Aurora vindt u op: www.bahayaurora.nl