Vanwege de vakantie is onze kerk vanmorgen gesloten. Maar wie nog niet weg is, of al terug van weggeweest, nodigen we graag uit gezamenlijk te kerken in een andere kerk in de omgeving.

Net als in de afgelopen jaren gaan we ook deze keer met elkaar op reis om op die manier kennis te maken met mensen en gedachten in andere kerken vlakbij. Zondag 29 juli kiezen we voor een bekend reisdoel: de Grote Kerk in Den Bosch. Voorganger: ds. Ruud Stiemer. In het bijzonder omdat daar in deze maanden een tentoonstelling is van kunstenaar Harry van Berlo met als thema ‘Landschap’. Na de dienst kunnen wij zijn schilderijen bekijken.

De zondag erop, 5 augustus, zullen we de dienst bijwonen van de GKV, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, Evertsenstraat 35 in Den Bosch (West).

Beide diensten beginnen om 10.00 uur. Voor wie per fiets wil aanhaken: om 9.10 uur verzamelen we per fiets bij onze kerk en fietsen gezamenlijk naar de kerk!

Hartelijke groet,

Trudy Molenaar, trudymolenaar@planet.nl