De Sint-Lambertus Parochie en de Protestantse Gemeente Engelen organiseren een oecumenische viering van de Ziekenzondag op 16 september a.s. in de Sint Lambertuskerk aan de Graaf van Solmsweg te Engelen aanvang 10.00 uur.

Er zal een persoonlijke uitnodiging gaan naar zieken en oudere medemensen om samen met familie en bekenden deze viering bij te wonen. Verder is iedereen van beide kerken hartelijk welkom in deze viering.

Het thema voor de viering is “LEVEN GEVEN”.

Voorgangers zijn pastor Fons Boom en mevrouw ds. Wil van Egmond.

Na de viering is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee.

Wilt U opgehaald en thuisgebracht worden, dan kunt U het even laten weten, graag voor maandag 10 september, aan:

Tineke Kaal tel. 631 16 11