De Katholieke Lambertus Parochie en de Protestantse Gemeente Engelen organiseren een viering van de Ziekendag op zondag 10 september a.s. in de Sint Lambertuskerk aan de Graaf van Solmsweg te Engelen om 10.00 uur. Voorgangers zijn pastor Fons Boom en ds. Roel Knijff.

Het thema voor de viering is “Vriendelijkheid”.

Iedereen is welkom in deze viering. Een persoonlijke uitnodiging is gestuurd aan zieken en oudere medemensen om samen met familie en bekenden deze viering bij te wonen. Na de viering is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. Van harte welkom!