Woord van Levengroep, april 2017

 

“Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.” Lucas 24, 29

Met deze woorden wordt een onbekende door twee reisgezellen op weg naar het stadje Emmaüs uitgenodigd om bij hen te blijven. Ze vertelden hem dat in Jeruzalem een profeet was opgetreden, maar die was aan de leiders overgeleverd en door de Romeinen gekruisigd. Een drama, waarvan ze de zin niet konden begrijpen.

Dan, aan de hand van de Schrift, helpt de onbekende hen om de betekenis te begrijpen van wat was voorgevallen, en in hun hart begint weer hoop te gloren. Aangekomen in Emmaüs vragen ze hem om te blijven voor het avondeten: “Blijf bij ons, want het is bijna avond.” En terwijl ze samen aan tafel gaan, zegent de onbekende het brood en deelt het met hen. Het is een gebaar waaraan ze Jezus herkennen: de Gekruisigde die gestorven was, is opgestaan! Meteen veranderen ze hun plannen en keren terug naar Jeruzalem, waar ze de andere leerlingen gaan zoeken om hun het grote nieuws te vertellen.

Ook wij kunnen verontwaardigd zijn of ontmoedigd raken bij al het onrecht dat onschuldige en weerloze mensen treft. Ook in ons leven ontbreekt het niet aan lijden, onzekerheid, duisternis… We zouden dat allemaal graag willen omzetten in vrede, hoop en licht voor onszelf en voor de anderen. Ook wij zouden graag Iemand ontmoeten die ons helemaal begrijpt en licht geeft op onze levensweg.

Om ieder van ons te bereiken in onze situatie van pijn heeft Jezus, de Godmens, in alle vrijheid aanvaard om net als wij deze duisternis van het lijden te ervaren. Ook Hij onderging lichamelijke en geestelijke pijnen door het verraad van zijn eigen vrienden en door het gevoel verlaten te zijn door die God die Hij altijd ‘Vader’ had genoemd. Door zijn onwankelbaar vertrouwen in de liefde van God heeft Hij dat immense lijden overwonnen en zich opnieuw aan Hem toevertrouwd[1] en van Hem nieuw leven ontvangen.

Op deze weg wil Hij ook ons begeleiden. Chiara Lubich zegt het zo: “Hij is aanwezig in alles wat lijden inhoudt. We kunnen Jezus herkennen in alle benauwenissen van het leven, in elke duisternis, in onze persoonlijke tragedies en in die van anderen, in het lijden van de mensen om ons heen. Al deze dingen heeft Hij op zich genomen. Het is genoeg iets concreets te doen om daarmee ‘zijn’ lijden in de armen te verlichten. We zullen daardoor weer iets van een vol leven kunnen ervaren.”[2]

Een jonge vrouw vertelde hoe zij haar man in zijn laatste maanden dag na dag nabij stond. “Ik zag hem en in hem herkende ik Jezus. Robert was gekruisigd, werkelijk gekruisigd.” Hun onderlinge liefde werd een baken van licht voor hun vrienden. Er ontstond een grote solidariteit die sindsdien niet meer ophield maar zich nog uitbreidde: er kwam een stichting van hulp aan de armen uit voort. “De ervaring met Robert – vertelt een vriend van hem – heeft ons geholpen op onze weg naar God en om anders om te gaan met de vragen van ziekte, lijden en dood.”

In deze maand vieren we als christenen het mysterie van het lijden en de opstanding van Jezus. Het is een gelegenheid om ons geloof in de liefde van God te vernieuwen. Hij geeft ons de mogelijkheid lijden in liefde om te zetten. Ieder verlies, ieder loslaten, iedere scheiding of mislukking, zelfs de dood kan ook voor ons een bron worden van licht en vrede. Ieder van ons mag zeker zijn van Gods nabijheid. In wat voor situatie we ook zijn, we kunnen vol vertrouwen het verzoek van de leerlingen van Emmaüs herhalen: “Blijf bij ons, Heer, want het is bijna avond.”

Letizia Magri

[1] Vgl. Luc. 23, 46.

[2] Vgl. Chiara Lubich, Woord van leven van april 1999.

 

[1] Scritti spirituali/4, Città Nuova, Rome 19952, blz. 204-205.