Woord van leven, mei 2018

“De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”

Galaten 5, 22

De apostel Paulus schrijft aan de christenen van Galatië. Hij was degene die hun de boodschap van het Evangelie had doorgegeven. Nu verwijt hij hun dat ze de betekenis van de christelijke vrijheid niet goed hebben begrepen. Voor het volk van Israël was de vrijheid een gave van God. Hij had hen ontrukt aan de slavernij in Egypte en naar een nieuw land gebracht. En Hij had met hen een verbond gesloten van wederzijdse trouw. Ook benadrukt Paulus met kracht dat de christelijke vrijheid een gave is van Jezus.

Jezus geeft ons de mogelijkheid om in Hem kinderen te worden van God. Van Hem leren we om een houding van barmhartigheid voor allen te hebben en ons ten dienste te stellen van de anderen. Deze ‘vrijheid om te dienen’ is mogelijk vanwege de gave van de Geest die Jezus aan de mensheid heeft geschonken. Het is de Geest die ons de kracht geeft om ons egoïsme los te laten en die ons leidt naar de ware vrijheid.

“De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”

De christelijke vrijheid is niet alleen een gave maar ook een opgave. Op de eerste plaats om de Geest in ons hart te ontvangen door ruimte voor Hem te maken en zijn stem in ons te herkennen. Wij dragen in ons binnenste een immense schat mee. Zijn we ons daarvan voldoende bewust? Om die schat te vinden, om de stem van de Geest in ons te kunnen horen, moeten we ‘ja’ en ‘nee’ weten te zeggen. ‘Ja’ op dat wat God van ons vraagt in onze verantwoordelijkheden. ‘Ja’ op de liefde voor ieder die we ontmoeten op onze levensweg. ‘Nee’ tegen alles wat ons afhoudt van de liefde en van onze verantwoordelijkheden. Dan zal de Heilige Geest ons leiden en aan ons leven een andere kracht, een andere smaak en een helderheid geven die ons en anderen vernieuwt. Dan zullen we ervaren dat we niet alleen kinderen zijn van een menselijke familie, maar ook kinderen van God.

De Geest roept ons op om vrij van onszelf te komen, vrij van onze zorgen, om de ander te verwelkomen, om naar hem of haar te luisteren en onze materiële en geestelijke goederen te delen. Hij roept ons op om te vergeven en te zorgen voor wie naast ons staat. Spoedig zullen we dan de vrucht ervaren van de Geest in ons: de groei van ons eigen mens-zijn naar de ware vrijheid. Hij doet in ons capaciteiten en krachten opbloeien die onder de maat zouden blijven als we alleen voor onszelf zouden leven. En het activeert anderen rondom ons. Zo zal de Geest die in ons is, niet alleen vernieuwing brengen in onsleven maar ook in dat van vele anderen.

Letizia Magri