Woord van leven juni 2018

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” Matteüs 5, 9

In het evangelie van Matteüs begint de prediking van Jezus met de verrassende verkondiging van de zaligsprekingen. Daarin noemt Jezus alle mensen die in de ogen van de wereld beschouwd worden als mislukkelingen of ongelukkigen juist ‘gelukkig’ of ‘zalig’. Het zijn de nederigen, de bedroefden, de zachtmoedigen, de mensen met honger en dorst naar gerechtigheid, degenen die werken voor de vrede. Aan deze mensen doet God grote beloften: ze zullen door Hemzelf worden verzadigd en getroost, en ze zullen het land en het koninkrijk van de hemel bezitten.

Hier is dus sprake van een echte revolutie, die onze vaak beperkte visie overhoop haalt, want hier zijn het de onbetekenende personen die de hoofdrol krijgen.

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

In de visie van de Bijbel is de vrede een gave van God. Paulus noemde God “de God van de vrede”. De vrede is een eigenschap van God. Daarom lijkt degene die zich inzet voor de vrede op Hem en kan kind van God genoemd worden. Wie vrede brengt, handelt als een kind van God.

In vrede leven betekent niet eenvoudigweg dat er geen conflicten zijn. Het is ook niet een rustig leventje. Het is een leven dat de moed vraagt om keuzes te maken die soms tegen de stroom ingaan. Brenger van vrede zijn betekent ook verzoening brengen in het eigen leven en dat van de anderen: allereerst met God, en vervolgens met de mensen rondom ons: in het gezin, op het werk, op school, in de parochie en het verenigingsleven, in de sociale en internationale relaties.

Dat is wat Jorge, een jongere uit Venezuela, wilde doen in zijn school: “Op een dag heb ik aan het eind van de lessen gemerkt dat mijn klasgenoten een protestmanifestatie wilden organiseren. Ze waren van plan daarbij geweld te gebruiken door auto’s in brand te steken en stenen te gooien. Ik durfde er eerst niets van te zeggen. Maar toen vond ik de moed om mijn klasgenoten voor te stellen om op vreedzame wijze te demonstreren.”

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

In de wereld van vandaag is het dringend nodig om dialoog en ontmoeting tot stand te brengen tussen personen en groepen die heel verschillend zijn. “Vrede wordt opgebouwd in het koor van de verschillen… Vanuit deze verschillen leren we van elkaar, als broers en zusters. We hebben één Vader. Als we met elkaar discussiëren, moeten we dat doen als broers en zusters”, zo zei paus Franciscuseind november vorig jaar bij zijn bezoek aan Myanmar.[1]

Letizia Magri

[1]Vgl. Groet van de paus, Ontmoeting met de religieuze leiders van Myanmar, 28 november 2017.