Woord van leven juli 2017

 

“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.”, Matteüs 11, 28

Vermoeid en onder lasten gebukt: deze woorden roepen het beeld op van mensen, mannen, vrouwen, jongeren, ouderen en kinderen, die op hun levensweg allerlei lasten te dragen hebben en uitzien naar de dag dat ze zich daarvan kunnen bevrijden. In deze tekst uit het evangelie van Matteüs nodigt Jezus ieder die vermoeid is uit: “Kom naar Mij…”

Rondom Jezus was een menigte verzameld die was gekomen om Hem te zien en te horen. Velen van hen waren eenvoudige mensen, arm en ongeletterd, niet in staat om te voldoen aan alle ingewikkelde religieuze voorschriften van die tijd. Bovendien waren er de zware belastingen en de Romeinse wetten, die voor iedereen een ondraaglijke last betekenden.

Jezus had hier oog voor en had in het bijzonder aandacht voor allen die aan de rand van de samenleving stonden en als zondaars werden beschouwd. Het was zijn verlangen dat iedereen de allerbelangrijkste wet zou kennen en begrijpen, de wet die de weg naar zijn Vader in de hemel kon openen: de wet van de liefde.

Ook vandaag nodigt Jezus ons uit om tot Hem te komen. Hij is het zichtbare gelaat van de onzichtbare God van liefde. Jezus toont ons de oneindige liefde van God, die ons neemt zoals we zijn, met onze goede eigenschappen en onze beperktheden, onze verlangens en onze mislukkingen! En Hij nodigt ons uit om te vertrouwen op zijn ‘wet’, die geen last is en ons niet neerdrukt. Het is een ‘zacht juk’ dat ons hart kan vervullen met liefde als we er naar leven. Het vraagt van ons de inzet om niet met onszelf bezig te zijn, maar van ons leven steeds meer een geschenk te maken voor de anderen, dag na dag.

Jezus doet ook een belofte: “… dan zal Ik jullie rust geven.” Op wat voor manier? Allereerst door zijn aanwezigheid, die des te duidelijker en dieper wordt naarmate wij hem kiezen als vast punt van ons bestaan. Maar ook door een bijzonder licht dat ons dagelijkse doen en laten verlicht en ons de zin van het leven laat ontdekken, ook wanneer de uiterlijke omstandigheden moeilijk zijn. En als we ook beginnen lief te hebben zoals Jezus zelf heeft gedaan, zullen we in die liefde de kracht vinden om verder te gaan en de volle vrijheid genieten. Want het is het leven van God zelf dat zich in ons een weg baant.

Letizia Magri