Witte donderdag

Een ieder is welkom om in stilte de kerk binnen te komen. Daar treffen we een avondmaalsopstelling aan. Kom aan tafel en beleef het laatste avondmaal zoals Jezus en zijn leerlingen dat vierden. Via meditatieve teksten en passende muziek komen we bij onszelf en bij elkaar. Zo delen we brood en wijn met elkaar. Eenvoudig, intens en verstild.
Die stilte houden we vast als we de kerk weer verlaten en huiswaarts keren.
14 april, 19:30-20:15

 

Goede vrijdag

We zoeken de stilte weer op als we beelden zien van een kruisweg van Pap Emmany uit Congo. Deze kruisweg is in 1988 geschilderd en plaatst de traditionele staties in de moderne(re) tijd. Veel aandacht is er voor de omstanders. Hoe reageren zij op lij- den? Wat is hun houding ten opzichte van de weg die Jezus gaat?

We bekijken deze staties, er zullen passende, soms confronterende teksten klinken en de cantorij zingt.

Als de paaskaars dooft, valt de nacht. In stilte verlaten we de kerk.

15 april, 19:30-20:15 uur