Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends hebben kerken rond het Plein in Den Haag en in heel Nederland acht minuten en 20 seconden de kerkklokken geluid. Ook wij hebben de noodklok geluid. Deze dag is de petitie #500kinderen overhandigd aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. Deze petitie is mede ondertekend door veel plaatselijke gemeenten, predikanten en kerkleden.

Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen (www.500kinderen.nl).

Twaalf organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie hebben de petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer aangeboden. Deze petitie wordt gesteund door 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.

Graag vestigen wij opnieuw de aandacht voor onze inzamelingsactie voor kamp Moria op Lesbos, waar plaatsgenoot Rosa Duran werkzaam is voor de vluchtelingen. Geef ruimhartig op:

NL 23 RABO 0121 9151 58 ten name van Diakonie Protestantse Kerk Engelen, onder vermelding van Lesbos.