Wat doet de scriba in Engelen?

De scriba is de secretaris en ‘motor’ van de plaatselijke gemeente. Hij/zij heeft zitting in het moderamen (dagelijks bestuur) samen met de voorzitter (preses) en de predikant en is lid van de Kerkenraad. De kerkenraadsvergaderingen zijn een kernactiviteit in het bestuur van de kerk.

Overzicht van alle activiteiten in de kerk

De scriba speelt een sleutelrol in het verkrijgen van een overzicht van alle activiteiten binnen de gemeente, vanuit uiteenlopende commissies en individuele gemeenteleden. Dit overzicht is nodig om een beleid te kunnen ontwikkelen, waarbij iedereen betrokken is.

Secretariaat van de kerkenraad

De scriba verzorgt het secretariaat van de kerkenraad: zij/hij onderhoudt contacten met de voorzitter en predikant en zorgt ervoor dat binnenkomende post en e-mails op de juiste plaats terecht komt. Hij/zij verzorgt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen van kerkenraad en zorgt voor verslagen van deze bijeenkomsten met behulp van een notulist. Ook verzorgt de scriba de website en bij toerbeurt een artikel in het kerkblad.

Zondagse mededelingen, roosters, planningen

Samen met de overige ouderlingen en diakenen, is de scriba bij toerbeurt ouderling van dienst en verzorgt dan de mededelingen. Ook houdt de scriba de planningen en roosters bij. Het preekrooster wordt in Engelen door een ander gemeentelid bijgehouden.

Communicatie

Meldingen van overlijden of andere meldingen die van belang of interessant kunnen zijn voor de gemeenteleden stuurt de scriba per mail naar gemeenteleden die dit willen ontvangen.

Cursussen