Het Beraad van Kerken in ’s-Hertogenbosch heeft zich vanaf het moment van oprichting ingezet voor de eenheid en verbondenheid tussen kerken en christenen. Vanuit dit perspectief heeft het Beraad het initiatief genomen om op zaterdag 19 april van 19.15 uur tot 20.45 uur, vlak voor de paaswake, een vuur te ontsteken in het midden van de Parade in ’s-Hertogenbosch.

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en mensen van goede wil zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veel voorgangers, predikanten, kerkbesturen, en andere belangstellenden die voor eenheid kiezen, hebben aangegeven hierbij te willen komen.

We willen aan onze verbondenheid uiting geven door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade, hieraan onze paaskaars of lantaarn aan te steken en dit Licht mee te nemen naar onze eigen kerken. We realiseren ons dat we onderscheiden zijn en verschillende tradities hebben, maar erkennen dat we toch één zijn in Christus, die het fundament is voor ons geloof.
Wij willen dit Licht delen met heel de stad, met de straat en dus ook met dak- en thuislozen. Vanuit Het Inloopschip (waar daklozen terecht kunnen voor bed, bad en brood en thuislozen overdag terecht kunnen voor koffie, thee en ontmoeting) komen leden van de Werkgroep ZinSpirit meedoen met de viering. Zij zullen iets vertellen over hun werk, hun present-zijn, hun delen van geloof en vertrouwen met hen wier levens en dromen gebroken zijn. Met het delen van het paasbrood zal symbolisch het verlangen om samen mens te zijn in het Licht worden gezet.

Het Beraad van Kerken wenst iedereen in ’s-Hertogenbosch mooie Paasdagen toe.

 

Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch