Wat verbindt mensen met elkaar? Wat geeft hen hoop?

“Vuur op de Parade”Teken van verbinding en hoop

Alles is anders. Volgens plan organiseert Stichting Vonk en Vlam in verbondenheid met het Beraad van Kerken op zaterdag 11 april toch “Vuur op de Parade”. Op de zaterdag van Pasen zorgt “Vuur op de Parade” voor een muzikale gebeurtenis, met een boodschap, die mensen in ’s-Hertogenbosch op een bijzondere manier kan verbinden en zorgt dat dromen en licht zich delen en verspreiden! Niet live op de Parade, maar via Facebook & YouTube.

De bijzondere omstandigheden van deze tijd zorgden voor het stopzetten van alle voorbereiding voor de eerste live-editie van “Vuur op de Parade”. En knaagde aan de organisatie. Het creatief team ging samen met Rick Evers op pad en maakte een online editie van “Vuur op de Parade 2020”.

Aan de voet van de Sint-Jan neemt Bisschop De Korte iedereen mee in het verhaal rond Pasen. Met gesproken en gezongen bijdragen van Martha Lem en Pop- en Gospelkoor Spirit, dans door de Vooropleiding Hedendaagse Dans en zang van Eefje Jansen.

“Vuur op de Parade 2020” gaat op paaszaterdag om 19.30 uur live op www.facebook.com/vuuropdeparade. In deze editie steken verschillende deelnemers een kaars aan. Als iedereen na afloop ook een kaars aansteekt verspreidt het licht zich over onze stad en luiden we gezamenlijk het paasfeest in.

De nieuwe Stichting Vonk en Vlam wil mensen van verschillende achtergronden, leeftijden en levensovertuigingen op een betekenisvolle manier samenbrengen. Kinderen, jongeren, gezinnen, ouderen, mensen met en zonder geloof, iedereen is welkom bij “Vuur op de Parade”.

“Vuur op de Parade 2020” is te volgen via: Facebook: http://www.facebook.com/vuuropdeparade