De dienst van 30 maart Goede Vrijdag is een wake. We staan stil bij het lijden van Jezus en verbinden het met het lijden in onze tijd.

Pièta Vincent van Gogh, naar Delacroix. Van Goghmuseum Amsterdam

Op weg met Jezus,
de lijdende mens, de opgerichte mens.
Stap voor stap, statie voor statie meetrekken.
Ieder moment kent zijn eigen diepte, kan vol leven zijn, als je tenminste één uur met Hem wilt waken,
als je erbij wilt blijven, als je wilt meegaan.

De wake begint om 19.30 uur. Voorganger: mw. ds. Wil van Egmond