Vanmiddag een bijeenkomst van de “Vrienden Oude Lambertus”, liefhebbers van het kerkelijke monument in het dorp.

Met een drankje, soep en brood en een korte inleiding, dit maal van Jakob Treffers over “Wijn en Bieren”. Graag tot ziens op maandag 26 nov. van 17.00 u.-19.00 u.

Belangstellenden zijn van harte welkom, van 17.00-19.00 u. Toegang is vrij, wel graag tevoren opgeven bij Herman de Bokx (herman@ac51.nl). Tot ziens in De Oude Lambertus! (Kerkhof 3, Engelen).