Voorgangers 2013, kerkblad dec. 2012 en jan. 2013

Komend jaar zullen naast onze vaste predikant, Roel Knijff, ook gast-predikanten voorgaan in onze wekelijkse diensten in de kerk van Engelen. Zo zal een aantal studenten van de theologische opleiding van de Universiteit van Utrecht een dienst leiden (de heren Van Dam, Geluk, de Koning en mw. Jonkheer). Ook is een aantal predikanten uit onze eigen regio uitgenodigd om een keer bij ons te komen preken. Voorbeelden hiervan zijn ds. Van Meggelen uit Gravenmoer, ds. Bol uit Sprang Capelle en ds. Scheenstra uit Den Bosch (de laatste is inmiddels bekend). In overleg met Jaap Smit is besloten om onze Cantorij een bijzondere zangdienst te laten verzorgen op 27 oktober 2013. Zoals we inmiddels zijn gewend, zal de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeenschap in de tweede week van elke maand een dienst verzorgen. Naast deze meer reguliere diensten zullen natuurlijk weer een aantal “bijzondere diensten” worden gehouden met aandacht voor muziek, lezingen en andere voordrachten of presentaties. U wordt daarover in het kerkblad, in de Tweeterp en op de website geïnformeerd. Kortom: we gaan met elkaar weer een boeiend jaar tegemoet in onze prachtige kerk van Engelen.

 

Eric Janse de Jonge