Voorbeden

Wie voorbeden voor iets of iemand wil doen, mag die doorgeven aan de scriba, Peter Polling, liefst per mail of telefoon: 06-14643282. Hij mailt dit verzoek, – altijd anoniem, tenzij u anders wenst -, door aan de dienstdoende predikant.

Doe dit bij voorkeur uiterlijk op de vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

Bedenk daarbij: als je met concrete naam en situatie wilt bidden voor iemand die bekend is in de gemeente, vraag dan eerst toestemming aan diegene. Niet iedereen wil met naam en situatie genoemd worden in de kerk!

Kerkenraad PGE