Gebed, uitgesproken in de viering van 10 mei 2015 in de Protestantse kerk Engelen, ter nagedachtenis aan Leo Sajet, die jl. 1 mei 2015 overleed.

 

Wij danken U, Eeuwige

voor deze mens die zo nabij en dierbaar was

Wij danken U

voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan

en voor de vrede die hij heeft gebracht

Wij danken U

dat hij een mens was, om van te houden.

 

Wij bidden U

dat er niets van dit mensenleven

verloren zal gaan,

dat wat hij geleefd en gedaan heeft

ten goede zal komen aan deze wereld;

dat al wat hem heilig was

geëerbiedigd mag worden

door de mensen die na hem komen.

 

Wij bidden U

dat wij, die met hem verbonden waren,

nu ook, omwille van zijn dood

dieper met elkaar verbonden mogen zijn.

En mogen wij in die saamhorigheid

en in alle vriendschap en vrede op aarde

de belofte herkennen

dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn.

 

Naar Huub Oosterhuis, Gebeden en psalmen , 1984, p. 150 

Lees ook: “Wanneer de Lente komt” (Afscheid) en “Dankwoord familie Sajet”