Helaas is er nog geen uitzicht op verruimingen van de coronamaatregelen. De kerkenraad had heel graag een échte viering gehouden met Pasen. Het zou een prachtige symbolische start zijn geweest van de ‘betere tijden’. Helaas zit dat er niet in. Toch willen we proberen om het écht Pasen te laten worden. Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. We hebben een kleine kerkenraad die de handen vol heeft aan de lopende zaken. Voor deze plannen geldt dat ze alleen doorgaan als we voldoende hulp vinden.

We hebben het volgende bedacht:

Witte donderdag vieren we avondmaal. Elk op de eigen plaats, via Zoom met elkaar verbonden. We willen de benodigdheden hiervoor bij onze leden thuis bezorgen. Wil je hieraan meewerken, door iets te bezorgen of op een anderen manier mee te organiseren? Meld je aan!

Goede vrijdag wordt een bijzondere kerkvlog met beelden en muziek die ons laten meeleven met Jezus’ laatste uren. Aan het einde dooft de paaskaars.

Paasmorgen vanuit de stilte en het donker, leven we toe naar het licht van Pasen. Dat doen we wandelend. We zouden graag in groepjes van maximaal vier personen rond zonsopgang gaan wandelen. Als we dan eindigen in een open veld, waar we, op gepaste afstand, samen een paaslied zingen, kunnen we daarna ieder in eigen omgeving de kerkdienst beleven. Het zou fijn zijn als iemand wil helpen met de praktische en inhoudelijke voorbereidingen. Meld je je even? Voorbereidingen kunnen via Zoom of 1 op 1 live.

Paasviering En dan is het Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. We zingen ieder thuis uit volle borst, via Zoom verbonden met de kerk en met elkaar. Na de dienst ontmoeten we elkaar op het kerkplein. Hierbij staan en zitten we in groepjes van maximaal 4 personen, houden we afstand van elkaar, maar zijn we in deze beperkte mate toch even samen. Bij regen gaat deze ontmoeting niet door, bij kou wordt het een ‘staande receptie’. Meld je hiervoor aan via: aanmelding@kerk-engelen.nl. Als er veel aanmeldingen komen, maken we een tijdsindeling. Zonder tegenbericht bent u op paasmorgen vanaf 11.30 uur welkom op het kerkplein.

Kinderen en jongeren zijn uiteraard van harte welkom. Marloes vertelt hen het paasverhaal en daarna mogen de kleine kinderen eieren verstoppen voor de jongeren en de dominee.